Snoeien van hagen en bomen

In heel West Betuwe staan hagen, vormbomen en leibomen. De gemeente beheert die verschillende soorten hagen en bomen. Op deze pagina leggen we uit hoe we dat doen.

Wij inspecteerden onze bomen. Hieruit bleek dat 54 bomen erg slecht zijn. Deze zijn niet meer veilig of aan het einde van hun levenscyclus. In januari 2023 verwijderen wij deze bomen. In het overzicht hieronder ziet u welke 54 bomen dit zijn. Wij kijken uiteraard of het mogelijk is om nieuwe bomen terug te planten. Ook kwam uit de inspectie dat wij 5266 bomen moeten snoeien. Hier starten wij in de tweede week van januari mee. De voortgang van de te verwijderen en te snoeien bomen kunt u bekijken via deze digitale kaart

Bekijk hier de bomen die we gaan verwijderen

De gemeente zorgt voor het onderhouden van de hagen en allerlei typen en soorten bomen. De meest  voorkomende bomen hebben een normale stam en kruin. Daarnaast hebben we ook bomen, zoals vorm- en leibomen. Dat betekent ieder jaar veel werk voor Team buitendienst, Avri en aannemers. Iedere soort vraagt om een speciale aanpak. We leggen uit hoe we dat aanpakken en waarom we een nieuw groenbeleid hebben.

Nieuw groenbeleid

De gemeente heeft het beheer en onderhoud vastgelegd in het zogenaamde groenbeleid. In het beleid staat hoe we omgaan met het groen. Zoals het onderhoud van bomen, beplantingen, grassen, watergangen en hondenveldjes. In 2020 stelde de gemeenteraad het nieuwe beleid vast. Door het beleid is er in heel West Betuwe één werkwijze. Dit betekent dat we soms anders werken dan u gewend bent.

Hagen

Een haag is een rij van struikachtige planten. Naast een groen gezicht hebben deze planten vaak ook een functie vanuit verkeersoogpunt of schermen ze bij voorbeeld een speelterrein af. De hagen knippen we in een bepaalde vorm. Dat doen we twee keer per jaar. In juni en september. Het knippen doen we zoveel mogelijk met een machine. Dit geeft een strak resultaat. Ook zijn de kosten lager dan knippen met de hand. Sommige hagen kunnen we niet knippen met een machine. In zo’n geval doen we dat handmatig. 

Vormbomen

De naam zegt het al, dit zijn bomen die door middel van knippen of scheren in een bepaalde vorm worden gehouden. Die vorm is niet natuurlijk en het vraagt veel werk om dit zo te houden. De gemeente wil, waar het kan, deze bomen vrijuit laten groeien. Zodat de boom weer zijn oorspronkelijke vorm krijgt. Dit is beter voor de bomen en het levert meer schaduw bij extreme hitte. We onderhouden de bomen, maar snoeien ze niet meer extreem kort. Voorheen deden we dit wel.

Vormboom in Heukelum
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente West Betuwe

Leibomen

Een leiboom is een boom waarvan de takken in een bepaalde richting geleid worden. Er zijn twee soorten leibomen. De ene soort leibomen snoeien we met de hand. De ander soort doen we met een machine. Die laatste scheren als een haag op een stam. We zien deze bomen vaak in de oude kernen van de gemeente. We snoeien ze bij voorkeur met een machine. Zo kunnen we efficiënter werken. Deze werkwijze staat in het nieuwe groenbeleid.

Leiboom
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente West Betuwe

Gekandelaberde bomen

Een boom zwaar snoeien heet kandelaberen. De hoofdtakken van de bomen worden kort gezaagd. Er ontstaan daardoor stompen. Deze snoeiwijze komt het meest voor bij Platanen. Door deze snoeiwijze worden de bomen kunstmatig in een onnatuurlijke vorm geknipt. Dit is niet gunstig voor de biodiversiteit en het onderhoud is erg arbeidsintensief. Daarom worden op vele plekken waar het kan de bomen niet langer op deze manier gesnoeid.

Gekandelabeerde boom
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente West Betuwe

Overige boomsoorten

In de gemeente zijn ook andere soorten vormbomen. Zo zijn er ook bolbomen. Voorheen snoeiden we die om de paar jaar rigoureus terug. Deze bomen werden in het verleden teruggesnoeid. Dat doen we niet meer. In het nieuwe groenbeleid staat dat we deze bomen vrij laten groeien. Dit doen we waar kan. De knotwilgen en fruitbomen ziet de gemeente niet als vormbomen. De knotwilgen knotten we één keer per drie jaar. Fruitbomen snoeien we één keer per twee jaar.

Bolboom
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente West Betuwe

 

 

 

Waarom snoeit de gemeente de bomen in mijn straat anders dan normaal? 

Door het nieuwe groenbeleid hebben we in heel West Betuwe één manier van werken. Dit zorgt voor verandering in de manier van werken. Dat gaat soms anders dan u gewend bent. We kiezen voor een middenweg tussen goed boombeheer, ecologie, biodiversiteit en verkeersveiligheid.

Ik heb last van schaduw van de bomen van de gemeente. Kan de gemeente de bomen snoeien?

De gemeente heeft ervoor gekozen om bomen zoveel mogelijk vrijuit te laten groeien. Vanwege schaduw worden bomen niet gesnoeid. Na het snoeien groeit de boom extra hard om het evenwicht te herstellen. Het is dus vaak een tijdelijke oplossing. Wist u dat schaduw van bomen de gevoelstemperatuur tot 15 graden kan verlagen?

Er zitten veel vogels in de bomen die geluid maken en vogelpoep geven. Kan de gemeente daar wat aan doen?

De vogels zijn in veel gevallen beschermd. De gemeente heeft geen wettelijke taak om vogels te bestrijden en in veel gevallen is dat ook niet toegestaan. Het snoeien van bomen om vogels tegen te gaan heeft geen zin. In veel gevallen komen de vogels terug op een ander plek in de boom. 

Er hangen takken over de erfgrens van bomen die van de gemeente zijn. Kan hier wat aan gedaan worden?

Het uitgangspunt van de gemeente is dat bomen vrijuit groeien. Daarbij is het niet te voorkomen dat bomen over erfgrenzen groeien. Bomen zijn belangrijk voor zuurstof en de biodiversiteit. Daarom houden we onze bomen zoveel mogelijk in de natuurlijke vorm. Alleen bij ernstige overlast kan er gesnoeid worden.