Herinrichting straten Hellouw

De gemeente gaat groot onderhoud uitvoeren aan vier straten in Hellouw. Het gaat om de volgende straten: Irenestraat, Beatrixstraat, Kortgraaf en Oudenhof. Het groot onderhoud biedt een mooie kans om de straten opnieuw in te richten en bestaande knelpunten zo veel mogelijk op te lossen.

Van schetsontwerp naar definitief ontwerp

Voor de nieuwe inrichting maken we een ontwerp. We beginnen met een schetsontwerp. Daarvoor hebben we binnen de gemeente uitgangspunten en randvoorwaarden verzameld. 

Ook hebben we in het voorjaar van 2023 de inwoners van de vier straten een vragenlijst gestuurd. Daarin konden zij hun mening en ideeën geven over het groen in de straat, de verkeersveiligheid, voetpaden en parkeren. 

In oktober 2023 is het schetsontwerp gepresenteerd op een inwonersbijeenkomst. Op deze bijeenkomst hebben inwoners vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Lees hier de reactie van de gemeente daarop.externe-link-icoon De komende tijd maken we een voorlopig ontwerp. Dat doen we samen met een klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit een aantal inwoners uit het dorp. Ook het voorlopig ontwerp presenteren we weer aan de bewoners in een bijeenkomst. 

Met de reacties op het voorlopig ontwerp maken we een definitief ontwerp. Op basis daarvan gaan we straten dan inrichten.  

Sociaal dorpsplein

Naast de herinrichting van de straten zijn er ideeën over de aanleg van een ‘sociaal dorpsplein’ aan de Korfgraaf. Een werkgroep uit het dorp werkt hier aan via de Dorpendeal van de provincie. We proberen de herinrichting van de vier straten en de aanleg van het dorpsplein op elkaar aan te laten sluiten. 

Voortgang en planning

  • 2025: verwachte start groot onderhoud en herinrichting.
  • 5 maart 2024: presentatie voorlopig ontwerp herinrichting straten en schetsontwerp sociaal dorpsplein tijdens inloopavond tussen 18.30 en 20.30 uur in dorpshuis De Biskamp in Hellouw.
  • 10 oktober 2023: presentatie schetsontwerp

Contact

Heeft u vragen over dit project? U kunt ze stellen via het mailadres wegontwerp-hellouw@westbetuwe.nl. Of bel met de omgevingsmanagers van BWZ Ingenieurs die dit project in opdracht van de gemeente begeleiden:

  • Susanne Groot: 06 83914684
  • José ten Ham: 06 48324450