Wethouder Jacoline Hartman

Politieke partij

Dorpsbelangen

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening, inclusief Welstand
 • Ruimtelijk beheer
 • Grondexploitatie en grondzaken
 • Vergunningverlening Omgevingswet
 • Wonen
 • Verkeer & Vervoer
 • Mobiliteit, inclusief Mirt (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) A2, A15 en OV

Sociale media

Vervanging

 • 1e locoburgemeester
 • plaatsvervanger Rutger van Stappershoef

Projecten en programma’s  

 • Dijkversterking Waal en Ruimte voor de rivier inclusief gastvrije Waaldijk verkeerstechnisch
 • Implementatie Omgevingswet 
 • Nieuwe gemeentewerf
 • Uitvoering raadsbesluit Vergunningverlening bouwen
 • Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
 • Heuffterrein
 • Radar Herwijnen
 • Golfbaan Spijk

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Algemeen bestuurslid Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) 
 • Merwede-Lingelijn (M.L.L.) Beheer B.V

Nevenfunctie

 • Eigenaar Hartman Consultancy