Wethouder Jan de Geus

Politieke partij

D66

Portefeuille

 • Jeugdzorg & WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 • Verslavingszorg & Beschermd wonen
 • Volksgezondheid en GGD 
 • Sociale zaken & werkgelegenheid Participatiewet en arbeidsmarkt
 • Armoedebeleid
 • Huisvesting statushouders en arbeidsmigranten
 • Diversiteit, Inclusie en toegankelijkheid
 • Inburgering, integratie en emancipatie
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Sociale media

Vervanging

 • 2e locoburgemeester
 • plaatsvervanger Joke van Vrouwerff

Projecten en programma’s

 • Programma bouwen aan sociale kracht
 • Project (t)Huisvesting
 • Project renovatie zwembad Het Wiel in Geldermalsen

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Algemeen bestuurslid en Dagelijks bestuurslid Werkzaak
 • Algemeen bestuurslid en Dagelijks bestuurslid GGD-GZ (Gezondheidsdienst Gelderland Zuid)
 • Dagelijks bestuur Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland 
 • Ambassadeur Taskforce Wonen en Zorg

Nevenfuncties

 • Trainer en adviseur Actior (bezoldigd)