Wethouder Rutger van Stappershoef

Mevrouw Wil Kosterman vervangt wethouder Rutger van Stappershoef tijdelijk. (november 2023)

Vervanging door Wil Kosterman

Politieke partij: Dorpsbelangen

Portefeuille

 • Leefbaarheid
 • Kerngericht werken
 • Economische Zaken
 • Recreatie & Toerisme
 • Gebiedsmarketing  
 • Sport & Bewegen
 • Kunst, Cultuur en Cultuureducatie
 • Cultuurhistorie, archeologie en monumenten
 • Vergunningverlening APV (collegebevoegdheid)
 • Evenementen en horeca
 • Communicatie
 • Multifunctionele centra en dorpshuizen
 • Bibliotheekwerk
 • Vastgoed (inclusief accommodatiebeleid, huurbeleid en verduurzaming)  
 • Vrijwilligers & Verenigingsleven  
 • Jeugd & Jongeren (participatie en preventie) 
 • Subsidiebeleid

Vervanging

 • 1e locoburgemeester
 • plaatsvervanger Jacoline Hartman 

Projecten en programma’s

 • College Uitvoeringsprogramma (CUP)
 • Centrumplan Geldermalsen en Lingeoever
 • Gastvrije Waaldijk (Meekoppelkansen Recreatie & Toerisme) 
 • LEAN vergunningenproces en meedenkfunctionaris(sen)
 • Verduurzaming dorpshuizen

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Algemeen bestuurslid Recreatieschap Neder-Rijn, Lek en Waal
 • Algemeen bestuurslid Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
 • Algemeen bestuurslid en Dagelijks bestuur RAR (Regionaal archief Rivierenland)
 • Algemeen bestuurslid en Dagelijks bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
 • Bestuurslid Vestigingsdriehoek
 • Bestuurslid Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied
 • Bestuurslid stichting HUB Rivierenland
 • Voorzitter Pact van Loevestein