Wethouder Rutger van Stappershoef

foto wethouder Rutger van Stappershoef

Politieke partij: Dorpsbelangen

 • 4e loco-burgemeester

Portefeuille

 • Kerngericht werken
 • Leefbaarheid
 • Gebiedsmarketing
 • Recreatie & Toerisme
 • Cultuur en Kunst
 • Cultuureducatie en combinatiefunctionarissen
 • Cultuurhistorie, archeologie en monumenten
 • Evenementen
 • Multifunctionele centra en dorpshuizen
 • Subsidiebeleid
 • Bibliotheekwerk
 • Gebiedswethouder: Vuren, Herwijnen, Hellouw, Haaften en Tuil (ongeveer 9.400 inwoners)

Huidige nevenfuncties

 • Eigenaar Regio Perspectief (bezoldigd)

Nevenfuncties uit hoofde van ambt (Verbonden Partijen)

 • Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Neder-Rijn, Lek en Waal
 • Voorzitter Algemeen Bestuur lid Natuur- en Recreatieschap Lingegebied
 • Lid Bestuurslid Vestingsdriehoek
 • Bestuurslid Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied
 • Lid Pact van Loevestein