Wethouder Joke van Vrouwerff

Politieke partij: Verenigd West Betuwe VWB
 

Portefeuille

 • Platteland, Land- en tuinbouw
 • Duurzaamheid
 • Klimaatadaptatie
 • Milieu
 • Afval en grondstoffen
 • Natuur en Landschapsontwikkeling
 • Dierenwelzijn

Projecten en programma’s

 • Project innovatie agrarische sector, land- en tuinbouw
 • Lobby Waterwingebied
 • Lobby Electriciteitsnetwerk (Liander)
 • Fruittech Campus

Verbonden partijen

 • Algemeen bestuurslid Avri
 • Algemeen bestuurslid P10 plattelandsgemeenten
 • Lidmaatschap Samenwerkende Netwerken Rivierenland (SNR)
 • Bestuurslid Stichting Fruit Tech Campus
 • Lid Fruitpact
 • Lid Raad van Toezicht Omgevingsfonds West Betuwe

Vervanging

 • 5e locoburgemeester
 • plaatsvervanger Govert van Bezooijen

Huidige nevenfuncties

 • Zakelijk leider Sweet Blossem Orchestra. (onbezoldigd)