Wethouder Joke van Vrouwerff

Politieke partij

Verenigd West Betuwe (VWB)

Portefeuille

 • Platteland, Land- en tuinbouw
 • Duurzaamheid
 • Klimaatadaptatie
 • Milieu
 • Afval en grondstoffen
 • Natuur en Landschapsontwikkeling
 • Biodiversiteit
 • Dierenwelzijn

Sociale media

Vervanging

 • 5e locoburgemeester
 • plaatsvervanger Piet Jan den Dikken

Projecten en programma’s

 • Project innovatie agrarische sector, land- en tuinbouw
 • Lobby Waterwingebied
 • Lobby Electriciteitsnetwerk (Liander)
 • Fruittech Campus

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Algemeen bestuurslid en Dagelijks bestuur Avri
 • Algemeen bestuurslid P10 plattelandsgemeenten
 • Lidmaatschap Water, Klimaat Rivierenland (WKR)
 • Bestuurslid Stichting Fruit Tech Campus
 • Lid Fruitpact
 • Lid Raad van Toezicht Omgevingsfonds West Betuwe
 • Lid gebiedsraad A5H
 • Lid Stuurgroep RES

Nevenfuncties

 • Zakelijk leider Sweet Blossem Orchestra (onbezoldigd)