Spreidingswet

Op 1 februari 2024 is de Spreidingswet ingevoerd. Deze wet geeft gemeenten en provincies meer taken en verantwoordelijkheden voor de opvang van asielzoekers.

Dialoog met inwoners

We willen onze inwoners vragen om mee te denken over hoe we de opvang goed kunnen uitvoeren. Dat doen we via een enquête die online maar ook op papier kan worden ingevuld. De uitkomsten van de enquête diepen we uit tijdens gespreksavonden ook wel dialoogsessies genoemd. Er komen vijf avonden waar maximaal 40 inwoners per keer aan mee kunnen doen, natuurlijk op basis van een evenwichtige afspiegeling van de gemeente West Betuwe.

Waar locaties precies komen is geen onderwerp van de enquête en is ook geen gespreksonderwerp van de dialoogsessie. Met behulp van de resultaten van de enquête, de dialoogsessies en een locatieonderzoek kan de gemeente beter bepalen hoe en waar de opvang bij ons het beste georganiseerd kan worden, mede rekening houdend met overheidsregels en eisen van het COA.

Enquête

Medio april start de enquête die online of op papier kan worden ingevuld. Via de gemeentelijke kanalen, waaronder deze website, nodigen wij inwoners uit deel te nemen aan de enquête. Na afronding van de enquête verdiepen we de resultaten tijdens dialoogsessie ofwel gespreksavonden.

Dialoogsessies

Voor de dialoogsessies gaan we in vijf gebieden van de gemeente in gesprek met groepen van 40 inwoners. De gesprekken worden gevoerd op basis van de resultaten van de enquête. Door de groepen per avond niet te groot te maken blijft het een constructieve dialoog. 
Het is belangrijk dat de groepen een evenwichtige afspiegeling zijn van inwoners van West Betuwe. Een extern bureau doet een zorgvuldige selectie voor een evenwichtige samenstelling van de groepen. De dialoogsessie vinden in mei plaats. Via de gemeentelijke kanalen, waaronder deze website, nodigen wij inwoners uit zich aan te melden voor de dialoogsessies.  

Ingewikkelde puzzel

Op basis van opgestelde uitgangspunten, de resultaten van de enquête en dialoogsessies, locatieonderzoek en de eisen die het COA stelt voor asielopvang, bepaalt de gemeente of een locatie geschikt is voor asielopvang. De verwachting is dat er niet veel geschikte locaties zijn en het een ingewikkelde puzzel wordt om 331 opvangplekken te vinden.

Planning

Hier leest u een globale planning van de gemeente rondom de Spreidingswet.

Voorbereiding

1 februari 2024: Spreidingswet treedt in werking

Dialoog met de samenleving

  • 5 maart 2024: Oordeelvormende raadsvergadering 
  • Medio april tot eind mei: Enquête en gespreksavonden 

Onderzoek van mogelijke opvanglocaties

  • Juni tot en met juli: Lijst opstellen met geschikte locaties
  • 13 augustus: College neemt voorlopig aanwijzingsbesluit

Besluitvorming

  • 24 september: Gemeenteraad spreekt wensen en bedenkingen uit
  • 1 oktober: College deelt aanwijzingsbesluit met provincie
  • 1 november: Provincie levert het Gelderse plan op aan de staatssecretaris

Uiterlijk 2 juli 2025 moeten de 331 opvangplekken beschikbaar zijn.