Spreidingswet

Op 1 februari 2024 is de Spreidingswet ingevoerd. Deze wet geeft gemeenten en provincies meer taken en verantwoordelijkheden voor de opvang van asielzoekers.