De Spreidingswet in de gemeente West Betuwe

De laatste update van deze pagina was op 8 april 2024. Op 1 februari 2024 is de Spreidingswet ingevoerd. Deze wet geeft gemeenten en provincies meer taken en verantwoordelijkheden voor de opvang van asielzoekers.

De overheid wil ervoor zorgen dat er genoeg opvangplekken zijn en dat het aantal asielzoekers eerlijk verdeeld wordt over de gemeenten. Op deze pagina leest u meer over de Spreidingswet, wat deze betekent voor West Betuwe en vindt u een globale planning voor 2024.

Wat betekent de Spreidingswet voor de gemeenten?

Het creëren van opvangplekken voor vluchtelingen is niet meer vrijblijvend. Als een gemeente niet vrijwillig met een opvanglocatie komt, kan de overheid dit opleggen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van vluchtelingen op de opvanglocatie.

Wat betekent de Spreidingswet voor gemeente West Betuwe? 

In West Betuwe nemen we onze taak serieus. Dat doen we al voor Oekraïners en statushouders. We zorgen voor goede en kleinschalige opvang, in een veilige omgeving, samen met partners en afgestemd op de behoeften van zowel vluchtelingen als inwoners. De wettelijke taak die voor ons ligt voor de opvang van asielzoekers voeren we ook uit voor asielzoekers.

331 opvangplekken

Elke twee jaar bepaalt het Rijk via een capaciteitsraming hoeveel opvangplekken er in West Betuwe moeten zijn. De aankomende vijf jaar hebben we de taak om 331 opvangplekken te realiseren, waarvan 28 voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Dit aantal is gebaseerd op het aantal inwoners van West Betuwe en het welvaartsniveau.

Samenwerking in de ‘Regionale Regietafel’

Naast een plan voor West Betuwe, werken we ook samen met onze buurgemeenten in de regio. Op 1 november draagt de provincie een gezamenlijk plan over aan de staatssecretaris. De precieze locaties en uitvoering voor de opvang zijn op dit moment nog niet bekend.

Dialoog met inwoners

We willen onze inwoners vragen om mee te denken over hoe we de opvang goed kunnen uitvoeren. Dat doen we via een enquête die online maar ook op papier kan worden ingevuld. De uitkomsten van de enquête diepen we uit tijdens gespreksavonden ook wel dialoogsessies genoemd. De resultaten van de enquête en de dialoogsessies helpen de gemeente bij het bepalen van waar en hoe de opvang het beste georganiseerd kan worden. 

Waar locaties precies komen is geen onderwerp van de enquête en is ook geen gespreksonderwerp van de dialoogsessie. Met behulp van de resultaten van de enquête, de dialoogsessies en een locatieonderzoek kan de gemeente beter bepalen hoe en waar de opvang bij ons het beste georganiseerd kan worden, mede rekening houdend met overheidsregels en eisen van het COA.

Planning

Hier leest u een globale planning van de gemeente rondom de Spreidingswet.

Voorbereiding

  • 1 februari 2024: Spreidingswet treedt in werking

Dialoog met de samenleving

  • 5 maart 2024: Oordeelvormende raadsvergadering
  • 17 april - 6 mei: Enquête 
  • 15 - 27 mei: Dialoogsessies

Onderzoek van mogelijke opvanglocaties

  • Juni tot en met juli: Lijst opstellen met geschikte locaties
  • 13 augustus: College neemt voorlopig besluit

Besluitvorming

  • 24 september: Gemeenteraad spreekt wensen en bedenkingen uit
  • 1 oktober: College deelt besluit met regio en provincie
  • 1 november: Provincie levert het Gelderse plan op aan de staatssecretaris

Uiterlijk 1 juli 2025 moeten de 331 opvangplekken beschikbaar zijn.