Dialoog met inwoners

Inwoners van West Betuwe zijn uitgenodigd om mee te denken over de vraag hoe de Spreidingswet zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden. Daarvoor is een enquête uitgevoerd en zijn er zes dialoogsessies gehouden. Aan de enquête deden 1.135 inwoners mee, aan de dialoogsessies 166 inwoners. Een onderzoeksbureau begeleidde deze activiteiten. Van de resultaten is een rapport gemaakt dat u op deze pagina kunt downloaden. Hieronder leest u een korte samenvatting van de uitkomsten en informatie over het vervolgproces. Het is bekend dat het nieuwe kabinet de Spreidingswet wil intrekken. Daarom gaat de gemeente terughoudend om met de uitvoering van de Spreidingswet en neemt geen onomkeerbare besluiten.

Kleinschalige opvang verspreid over kernen

Uit de enquête en dialoogsessies blijkt een duidelijke voorkeur als het gaat om de grootte en verspreiding van de asielopvang. Opvanglocaties van maximaal 50 bedden hebben de voorkeur. De opvanglocaties moeten ook verspreid worden over verschillende kernen. 
Wel zijn de meningen verdeeld over wat de beste plek is voor een kleinschalige opvanglocatie: een plek buiten een kern, aan de rand van een kern of in een kern. 

Contact en integratie

Een vast contactpersoon van een opvanglocatie is belangrijk. Een aanspreekpunt moet makkelijk bereikbaar zijn. Dat er genoeg te doen is voor kinderen en jongeren is van belang. Dat de mensen in de opvang de Nederlandse taal leren, en de normen en waarden van de Nederlandse samenleving kennen, wordt ook belangrijk gevonden. Voor de integratie vindt men het ook belangrijk dat voorzieningen zoals scholen en (sport)verenigingen in de buurt van de opvang zijn.

Hoe verder?

De gemeente zoekt naar de best passende locaties. Daarbij houdt de gemeente rekening met de voorkeur van inwoners, wet- en regelgeving, gemeentelijke kaders en eisen van het COA. 

Het college van burgemeester en wethouders neemt op 13 augustus een voorgenomen (voorlopig) besluit over locaties. Op 10 september spreekt de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen uit. Hierna neemt het college, eind september, een definitief besluit. In dat besluit weegt het college de wensen en bedenkingen van de raad mee.

Het is niet zeker of de locaties ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen in Den Haag. Daarom neemt de gemeente geen besluiten die niet meer terug te draaien zijn. Wij volgen die ontwikkelingen natuurlijk op de voet. Inwoners houden wij hierover op de hoogte.