Project herinrichting oude kern Asperen - fase 1

Het riool en de straten in de oude kern van Asperen zijn op meerdere plekken verouderd. Een deel van de straten gaan we opnieuw inrichten. We gebruiken de werkzaamheden om tegelijk ook verbeteringen aan te brengen op het gebied van verkeer, klimaat en groen. Zo nemen we snelheidremmende maatregelen, verbeteren we parkeervoorzieningen en kijken we naar duurzaamheid en klimaat.

Update planning voorbereiding werkzaamheden en aankondiging bouwkundige opnames

Op dit moment rondt de gemeente diverse onderzoeken af ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden openbare ruimte Asperen fase 1. Voordat de werkzaamheden beginnen laten we bouwkundige opnames doen aan de woningen. Zo krijgen wij en u de bouwkundige staat van de woningen goed in beeld. We hebben de firma Socotec / Hanselman Groep B.V de opdracht gegeven om deze bouwkundige opnames te doen. Begin februari heeft deze firma u daar per brief over geïnformeerd. Deze brief had later verzonden moeten worden, nadat we de nieuwe planning aan u konden laten weten. We verwachten de nieuwe planning eind februari 2024 in een brief en op deze pagina met de inwoners te kunnen delen. 

U kunt ondertussen gerust een afspraak maken voor de bouwkundige opname. De medewerker van het bedrijf moet zich legitimeren. Twijfelt u daarover, neemt u dan gerust contact met ons op.

Het gaat om de volgende straten: Voorstraat, Minstraat, Stadswal, Varkensmarkt, Raadhuisplein, Grutterendam, Walstraat, Hoge Minstraat, Vissersdijk, Brugstraat en Oranjewal. We noemen dit fase 1. Ook het overige deel in de oude kern gaan we aanpakken. Dat gebeurt in fase 2. De verwachting is dat we het ontwerp hiervoor gaan maken vanaf eind 2023. Ook daarbij betrekken we de inwoners en ondernemers. Informatie hierover volgt nog.

Voortgang en globale planning

Specialisten en inwoners hebben input geleverd voor de plannen en ontwerpen. In 2024 start de uitvoering. Een aannemer gaat deze klus voor de gemeente uitvoeren. We werken in delen. Waar we beginnen en hoe lang de deelwerkzaamheden duren, wordt duidelijk als het contract met de aannemer is afgesloten. Voor de start van het werk organiseren we een  informatieavond, waarbij de aannemer ook aanwezig is.

De verwachting is dat alle werkzaamheden bij elkaar ongeveer anderhalf jaar duren.

Meer informatie:

Meer over het ontwerpexterne-link-icoon
Meer over hoe het ontwerp tot stand is gekomenexterne-link-icoon
Over de actualiteitexterne-link-icoon

Heeft u vragen en/of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met mevrouw Marjo Hak, telefoon 0345 - 72 88 00, e-mail marjo.hak@westbetuwe.nl.