Ontwerp herinrichting oude kern Asperen - fase 1

Het ontwerp maakten we samen met de klankbordgroep van inwoners en ondernemers en op basis van de uitkomsten van de digitale enquête. Zie ook Participatietraject herinrichting kern Asperenexterne-link-icoon.

Het ontwerp staat op hoofdlijnen vast. De participatie hiervoor is afgerond. Tijdens de technische uitwerking worden o.a. het beplantingsplan, verlichtingsplan en bebordingsplan nog opgesteld. Deze verwerken we in het plan. Dan maken we het ontwerp bekend via deze website en informeren we de inwoners met een brief en een nieuwe bijeenkomst.

U kunt het definitieve ontwerp hieronder bekijken.

Het ontwerp richt zich nu op fase 1. Fase 1 is een deel van de oude kern van Asperen en bestaat uit de Voorstraat, Minstraat, Stadswal, Varkensmarkt, Raadhuisplein, Grutterendam, Walstraat, Hoge Minstraat, Vissersdijk, Brugstraat en Oranjewal.

Hieronder leest u wat op de tekeningen te zien is.

Het ontwerp is integraal en gebiedsgericht. Dat betekent dat onderwerpen als afwatering, vergroening, identiteit, parkeren en verkeer meegenomen zijn. In het plan zijn er wat minder parkeerplaatsen en zijn deze meer verspreid over de straten. Zo krijgt de Voorstraat een smalle rijbaan en kun je parkeren langs de weg. Er zijn geen haaksparkeerplaatsen meer. Hierdoor is er ruimte voor de voetganger om tussen de huizen en parkeervakken te lopen. Er is niveauverschil tussen de rijbaan, parkeervakken en de stoep. De snelheid van auto’s brengen we omlaag met versmallingen met plantvakken en plateaus. In het ontwerp zitten geen drempels in de Voorstraat vanwege de trillingen aan de huizen. De karakteristieke leibomen blijven behouden en groen voegen we toe waar dat kan.

Het Raadhuisplein/ Nieuwstraat en de Varkensmarkt zijn de entree van oud Asperen. We richten de pleinen als ontmoetingsplekken. Er is geen niveauverschil tussen de rijbaan en de stoep. De pleinen combineren we met parkeerplaatsen. Ook is het mogelijk om te parkeren tijdens kerkdiensten. Ruime plantenbakken met bomen zorgen voor groen op de pleinen. . Ook komt er een extra rij bomen en het beeld van het paard omringen we met groen.

In de Minstaat komt een wadi in de huidige groenstrook. Een wadi vangt regenwater op tijdens zware regenbuien. Het is een soort greppel van ongeveer 35 – 50 cm diep die zich tijdelijk vult met regenwater vanaf de Voorstraat en afwatert naar de Linge. In en rondom de wadi komen verschillende planten. Zo is het voor insecten een goede locatie om zich te ontwikkelen en draagt het bij aan het vergroten van de biodiversiteit. De woningen aan de Voorstraat blijven bereikbaar door een stoepje voor de woning.

Op de Stadswal versmallen we de rijbaan iets en richten we de ruimte tussen de achtertuinen en de rijbaan in voor parkeren. Dat doen we met halfverharding. Het aantal parkeerplaatsen gaat omhoog.

Ook zijn er in het plan drie rondelen in de Stadswal opgenomen. Dit zijn uitkijk- en zitplekken om de beleving van de oude stadsmuur terug te krijgen. Het groen komt terug aan de westzijde van de Stadswal.

In de Brugstraat is het mogelijk om aan één kant te parkeren. Hierdoor creëren we een goede looproute van de Voorstraat naar de Linge. Waar mogelijk voegen we meer groen toe.