Actualiteit herinrichting kern Asperen

Aanbesteding aannemer

Het definitieve ontwerp hebben we uitgewerkt tot een bestek ontwerp. Dit is een technisch ontwerp dat nodig is voor de aanbesteding en het contract met de aannemer. We zijn iets later dan verwacht gestart met de aanbestedingsprocedure om een aannemer te kiezen die het werk gaat uitvoeren. We verwachten dat de aanbesteding aan het einde van het voorjaar van 2024 klaar is.

Uitkomst bodemonderzoek

De plaatselijke vervuiling in de bodem ter hoogte van enkele parkeerplaatsen aan de Varkensmarkt en het Raadhuisplein is in beeld. Deze vervuiling wordt schoongemaakt voor de start van de uitvoering. We nemen het schoonmaken (saneren) mee in de opdracht van de aannemer die de herinrichting gaat uitvoeren.

Archeologie

We hebben archeologisch onderzoek laten doen. Een archeologisch bureau heeft eerst een historisch onderzoek gedaan en heeft de situatie in beeld gebracht. In januari 2024 zijn proefsleuven gegraven. Dit voorjaar worden er nog proefsleuven gegraven in de Stadswal. Zo krijgen we de situatie onder de grond goed in beeld. Daarna weten we of we het ontwerp kunnen uitvoeren zoals verwacht.

Werkzaamheden Stedin aan kabels en leidingen

Stedin wil het elekranet en de gasleiding vervangen in enkele straten. Het gaat om de volgende straten: deel Voorstraat, Brugstraat, Minstraat, Hoge Minstraat, Vissersdijk en Oranjewal. Stedin moet hiervoor de straten openbreken. Afgesproken is dat Stedin dit doet voordat de herinrichting begint.

Bouwkundige opnames 

Voordat de werkzaamheden beginnen laten we bouwkundige opnames doen aan de woningen. Zo krijgen wij en u de bouwkundige staat van de woningen goed in beeld. We hebben de firma Socotec / Hanselman Groep B.V de opdracht gegeven om deze bouwkundige opnames te doen. Deze firma neemt contact op met bewoners om de opnames in te plannen. 

Planning schuift op in de tijd

De werkzaamheden van Stedin, het archeologisch onderzoek en de bodemsanering hebben gevolgen voor de planning. Het streven is dat de bodemsanering voor de zomer van 2024 klaar is. Dan kunnen we na de zomer van 2024 starten met de herinrichting.

We verwachten eind voorjaar 2024 een definitieve planning te hebben. Dan weten we ook waar we starten met de uitvoering. We houden iedereen op de hoogte via deze pagina en met bewonersbrieven.