Actualiteit herinrichting kern Asperen

Juni 2023

 • Definitief ontwerp uitgewerkt tot technisch ontwerp
  Dit technische ontwerp is nodig voor de aanbesteding en het contract met de aannemer. Het technisch ontwerp wordt getoetst en daarna start de aanbestedingsprocedure voor de aannemer die het werk gaat uitvoeren.
 • Bodemonderzoek
  Bodemonderzoek doen we om uit te zoeken of er vervuiling in de bodem zit in de straten waar we gaan werken. Op basis van de uitkomst bepalen we welke maatregelen we vooraf en tijdens de uitvoering moeten treffen. Dit onderzoek kost meer tijd dan gedacht.
 • Werk aan kabels en leidingen
  Stedin wil het elekranet en de gasleiding vervangen in enkele straten. Het gaat om de volgende straten: deel Voorstraat, Brugstraat, Minstraat, Hoge Minstraat, Vissersdijk en Oranjewal. Stedin moet hiervoor de straten openbreken. We willen dat de Stedin eerst de hun werkzaamheden uitvoert, voordat wij de herinrichting gaan doen. De verwachting is dat Stedin in het voorjaar van 2024 aan het werk gaat.
 • Nieuwe planning
  Door het bodemonderzoek en de werkzaamheden van Stedin gaan we de planning aanpassen. We bekijken of het mogelijk is om te beginnen op die plekken waar Stedin geen kabels en leidingen aanpast. De start van de herinrichting begint in ieder geval niet meteen na de zomer van 2023, maar zal waarschijnlijk begin 2024 zijn. We houden iedereen op de hoogte via deze pagina en met bewonersbrieven.