Actualiteit herinrichting kern Asperen

Update planning voorbereiding werkzaamheden en aankondiging bouwkundige opnames

Op dit moment rondt de gemeente diverse onderzoeken af ter voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden openbare ruimte Asperen fase 1. Voordat de werkzaamheden beginnen laten we bouwkundige opnames doen aan de woningen. Zo krijgen wij en u de bouwkundige staat van de woningen goed in beeld. We hebben de firma Socotec / Hanselman Groep B.V de opdracht gegeven om deze bouwkundige opnames te doen. Begin februari heeft deze firma u daar per brief over geïnformeerd. Deze brief had later verzonden moeten worden, nadat we de nieuwe planning aan u konden laten weten. We verwachten de nieuwe planning eind februari 2024 in een brief en op deze pagina met de inwoners te kunnen delen. 

U kunt ondertussen gerust een afspraak maken voor de bouwkundige opname. De medewerker van het bedrijf moet zich legitimeren. Twijfelt u daarover, neemt u dan gerust contact met ons op. 

December 2023

Aanbesteding aannemer

In het najaar van 2023 is de aanbestedingsprocedure gestart om een aannemer te kiezen die het werk gaat uitvoeren. We verwachten dat de aanbesteding in het voorjaar van 2024 klaar is.

Uitkomst bodemonderzoek

Uit het bodemonderzoek komt naar voren dat de bodem ter hoogte van enkele parkeerplaatsen aan de Varkensmarkt en het Raadhuisplein vervuild is. Het advies is om de diepere grondlagen op deze plekken te saneren (schoonmaken). Dat gebeurt voor de start van de herinrichting. Op dit moment maken we de opdracht voor een gespecialiseerd bedrijf dat de sanering gaat doen.

Archeologie

In januari 2024 gaan archeologen onder andere in de Stadswal proefsleuven graven. Zo krijgen een goed beeld van de situatie onder de grond. Daarna weten we of we het ontwerp kunnen uitvoeren zoals gedacht.

Werkzaamheden Stedin aan kabels en leidingen

Stedin wil het elekranet en de gasleiding vervangen in enkele straten. Het gaat om de volgende straten: deel Voorstraat, Brugstraat, Minstraat, Hoge Minstraat, Vissersdijk en Oranjewal. Stedin moet hiervoor de straten openbreken. We willen dat de Stedin eerst hun werkzaamheden uitvoert, voordat wij de herinrichting gaan doen. De voorbereidingstijd van Stedin voor deze werkzaamheden duurt langer dan eerder gedacht. We verwachten dat Stedin in het voorjaar van 2024 aan het werk gaat.

Planning schuift op in de tijd

De werkzaamheden van Stedin, het archeologisch onderzoek en de bodemsanering hebben gevolgen voor de planning. Het streven is dat de bodemsanering voor de zomer van 2024 klaar is. Dan kunnen we na de zomer van 2024 starten met de herinrichting.

We verwachten begin 2024 een definitieve planning te hebben. Dan weten we ook waar we starten met de uitvoering. We houden iedereen op de hoogte via deze pagina en met bewonersbrieven.