Waardenburg: wateroverlast Korte Woerden en Dr. Van Wieringenstraat

Wateroverlast door hevige hoosbuien. Je ziet het steeds vaker in het nieuws. In de wijk Korte Woerden in Waardenburg kunnen ze er over mee praten. Na een hevige bui is soms zelfs inzet van de brandweer nodig om het water uit de straten te pompen. En in sommige gevallen gaat het ook mis in huis.

Met Korte Woerden bedoelen we de straten Hoge Sluisstraat, Prinses Beatrixstraat, Hiernstraat, Korte Woerdenstraat, Notaris van Aalstweg, Zandweg, Dokter Kijlstradreef en de Eben-Haëzerschool. In 2023 is besloten om ook de Dr. van Wieringenstraat toe te voegen. Ook daar hebben inwoners last van water.

Onderzoek naar wateroverlast

Eind 2021 heeft de gemeente met een vragenlijst bij de inwoners informatie opgehaald over de wateroverlast die zij ervaren. Er zijn 33 ingevulde vragenlijsten ingeleverd. Achter de schermen is daarna doorgewerkt. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, er zijn gesprekken geweest met verschillende organisaties en de wensen en eisen van zowel de bewoners als de verschillende afdelingen binnen de gemeente zijn op een rijtje gezet. In 2023 hebben we onderzocht of het projectgebied uitgebreid zou moeten worden. Besloten is om ook de Dr. van Wieringen aan het projectgebied toe te voegen. Dit betekende dat ook de ontwerptekeningen aangepast moesten worden.

Herinrichting van de wijk om wateroverlast te verminderen

We gaan een nieuwe riolering voor de afvoer regenwater aanleggen. En het oude riool voor afvalwater gaan we vervangen. Boven de grond komen er aanpassingen in de bestrating en groen. Met deze aanpassingen willen we de wateroverlast zo veel mogelijk beperken. Dit betekent niet dat er nooit meer water op straat zal staan. Wel dat we gaan zorgen dat het riool tijdens een hevige bui niet overbelast wordt en voor water in huis zorgt. En dat water vanaf de straat niet makkelijk in huis stroomt.

De gemeente kan dit niet alleen. Heel veel water is namelijk afkomstig van daken van woningen. Tijdens een hevige bui vult het riool zich hierdoor snel. Ook aan de bewoners wordt daarom gevraagd een bijdrage te leveren door hun regenpijp af te koppelen van het riool.

Ontwerp

Het voorlopige ontwerp voor de maatregelen is bijna klaar. Ook zijn we in overleg met bedrijven als Vitens en Liander om eventuele werkzaamheden aan kabels en leidingen af te stemmen op de herinrichting. De verwachting is dat we begin 2024 een informatiebijeenkomst organiseren. U kunt dan de ontwerpen van de verschillende straten bekijken en uw vragen, zorgen of opmerkingen met ons delen. Hier kunnen we waar mogelijk in de verdere uitwerking van het ontwerp rekening mee houden. Ook kunnen wij u dan meer vertellen over het afkoppelen van uw regenpijp.

Vragen

Heeft u vragen over dit project? Stel ze via wegontwerp-waardenburg@westbetuwe.nl