Vragen en antwoorden inloopavond in maart 2024

Water en riolering 

Trekt een wadi (verlaagde wateropvang) ongedierte aan, bijvoorbeeld muggen? 

Wadi's staan ’s zomers nooit lange tijd onder water en dus komen er geen muggen op af. Een wadi heeft in zichzelf geen aantrekkende werking op ongedierte. Oorzaken voor het aantrekken van ongedierte zijn zwerfvuil en voedselresten.

Parkeren 

Plan ziet er goed uit, maar wij maken ons zorgen over de parkeersituatie in de Dokter van Wiergingenstraat voor huisnummer 1 t/m 15. In de huidige situatie wordt er aan de zuidzijde op de rijbaan geparkeerd. De geplande parkeervakken in de groenstrook zijn hierdoor niet goed bereikbaar en onoverzichtelijk bij het uitrijden. 

De ontworpen parkeervakken in het groen komen te vervallen. De twee parkeervakken in de groenstrook laten we vervallen. De groenstrook en het trottoir draaien we om. Dit betekent dat de groenstrook tegen het perceel van huisnummer 2 komt te liggen. Het trottoir grenst dan aan de straat. Als op de straat langs het trottoir geparkeerd wordt dan kan op het trottoir worden uitgestapt in plaats van in het groen. Dit is net zoals in de huidige situatie. In de huidige situatie staat er een particuliere laadpaal op de openbare weg. 

Wij willen graag een parkeerplaats maken in voortuin. Kan dit?

U kunt een uitritvergunning aanvragen. Als deze aan de voorwaarden voldoet, zal de gemeente de vergunning verlenen.

Wij zijn bang dat op de Hoge Sluisstraat fout geparkeerd gaat worden op het trottoir door ouders van de Eben Haëzerschool, waardoor de weg wordt geblokkeerd en een onveilige situatie ontstaat.

Om illegaal parkeren op het trottoir tegen te gaan, passen we in de Hoge Sluisstraat trottoirbanden toe in plaats van overrijdbare geleidebanden. 

Wij vinden de nieuwe situatie met éénrichtingsverkeer verkeersveilig. 

Daarnaast zijn er nu al problemen met het parkeren in dit stuk van de Notaris van Aalstweg. Graag zouden wij zien dat er voor het speelplaatsje een aantal extra plekken bij komen aangezien de parkeerstrook voor de huizen in jullie plan een parkeerplek minder heeft. Eventuele foto's van de huidige parkeersituatie kunnen opgestuurd worden indien dit gewenst is. 

We passen het ontwerp op dit punt niet aan, er zijn voldoende parkeerplaatsen. 

Groen       

We ervaren overlast van de bomen aan de Notaris van Aalstweg huisnummer 28 t/m 34.  Ook de boom naast de Zandweg 26 bij de haakse parkeervakken aan de Notaris van Aalstweg geeft vuil op de auto’s.  

Dit is voor ons geen reden om bomen te kappen. We laten de bomen staan, omdat deze bomen ook voordelen hebben. De esdoorns aan de Notaris van Aalstweg zijn gezond en kunnen nog lang mee. Bomen zijn erg belangrijk voor verkoeling  (verminderen temperatuur in de straat) en biodiversiteit. Ook in de waterproblematiek spelen ze een rol doordat ze water opnemen en verdampen.

Wilt u bij het plaatsen van de groenvakken rekening houden met de uitrit van de school voor fietsers?

We gaan schuiven met parkeervakken en bomen, zodat er ruimte ontstaat voor een doorsteek naar de toegang van de school voor fietsers en voetgangers, zonder dat dit ten koste gaat van bomen en parkeervakken. De boom wordt richting Notaris van Aalstweg 4 verplaatst.

Bij het grasveld staat een verdiepte opvang voor water getekend. Wat gebeurt er met de bestaande bomen? Wij willen deze graag behouden. De bomen nemen ook water op. Wij ervaren op ons hofje ook geen wateroverlast.

De verdiepte opvang voor water wordt zo aangelegd dat de bestaande bomen kunnen blijven staan.

Ik maak mij zorgen over het onderhoud van de groene parkeervakken? Is er nagedacht over dat het grasmaaien moeilijk is als de parkeerplaats is bezet?

Er is gekozen voor groene parkeerplaatsen om de hoeveelheid verhard oppervlak te reduceren en daarmee de opwarming van de straat tegen te gaan. De gemeente onderhoudt de groene parkeervakken goed en maait deze meerdere malen per jaar. Als een parkeerplaats vaak bezet is, zal het gras op die plek niet hoog worden. De auto is dan zelf de ‘grasmaaier’.

In de Korte Woerdenstraat worden toch geen hele grote bomen gezet (hoger dan 6 meter)? Wordt er bij het planten van bomen er rekening gehouden met mensen met hooikoorts?

De gemeente moet zorgen voor een groene, leefbare leefomgeving. Bomen zijn erg belangrijk voor verkoeling  (verminderen temperatuur in de straat door schaduw) en biodiversiteit. Ook in de waterproblematiek spelen ze een rol doordat ze water opnemen en verdampen. 

De bomen in de Korte Woerdenstraat worden hoger dan 6 meter. Bij de nieuwe inrichting probeert de gemeente zoveel mogelijk rekening te houden met de plek van de boom ten opzichte van zongerichte daken in verband met zonnepanelen. In de afweging nemen we ook andere aspecten mee: is de standplaats geschikt voor de boom, is de boom gevoelig voor ziektes, past de kroonvorm en de eindgrootte van de boom in de omgeving. 

Hooikoorts is een allergische reactie op stuifmeel van verschillende grassen, kruiden en bomen. Deze planten groeien overal en het stuifmeel kan zich ver verspreiden. Per persoon verschilt het welke bomen een allergische reactie opwekken. Daarom is het weinig zinvol om naast alle andere afwegingen voor de boomkeuze in deze straat hier ook rekening mee te houden. 

Is onze straat als eerste aan de beurt en hoe lang blijft onze straat open liggen?

De fasering van de werkzaamheden en hoelang de straat openligt is mede afhankelijk van de werkwijze van de aannemer. De aannemer is nog niet bekend. Eerst werken we het plan verder uit en daarna volgt de aanbesteding.

Op de hoek van de Korte Woerdenstraat en de Prinses Beatrixstraat is een groenvak gepland. Het zou zeer wenselijk zijn te vervangen door open grasstenen. 

We vervangen het groenvak niet door open grasstenen. omdat we de straat zoveel mogelijk willen vergroenen. Laden en lossen kan op de rijbaan.

Op de hoek van de Dokter Kijlstradreef bij huisnummer 10 is een groenvak gepland. Nu is het zo dat in het doodlopende stuk Dokter Kijlstradreef met huisnummers 11-17 en 19-27 veel oudere mensen wonen die slecht ter been zijn en een aantal rolstoelgebonden. Door het groenvak is hun woning niet goed bereikbaar.

Wij passen het ontwerp hierop aan. 

Inritten/toegankelijkheid      

Blijft het mogelijk om mijn inrit goed in- en uit te rijden?

Hier gaan we goed op letten. In het ontwerp worden de inritten breder gemaakt en de aanliggende parkeervakken smaller (5,00 meter of 5,5 meter). Hierdoor wordt voorkomen dat een auto te dicht bij de inrit gaat parkeren. Specifiek is gevraagd naar de toegankelijkheid van de inritten op de Hiernstraat. Ook hier maken we de uitritten breder. In de nieuwe situatie staan de auto’s niet meer op de rijbaan geparkeerd. Dit maakt het in- en uitrijden van de inritten makkelijker. Vanwege de schuine inrit van Hiernstraat 1 wordt de inrit één meter breder richting de Prins Willem Alexanderstraat (richting zuidwest) ten opzichte van het op 12 maart gepresenteerde ontwerp. 

Ook in de Hoge Sluisstraat is voldoende ruimte om (achteruit) in te parkeren op de inrit. Het hoogteverschil om aan te sluiten op de bestaande inrit lossen we op het werk. 

Wij hebben een stroomlaadpunt en willen graag een inrit om op eigen terrein te laden. Dit hebben we toegelicht op de informatieavond. Kan dit?

Wij zijn bekend met de situatie. U kunt een vergunning aanvragen voor een inrit in de punt (hoek) van uw tuin. Als deze aan de voorwaarden voldoet, zal de gemeente de vergunning verlenen.

Wij hebben een tweede inrit aan de Hiernstraat die niet is meegenomen in het ontwerp. 

Deze inrit nemen we mee in het ontwerp.

In de rij woningen van Dokter van Wieringenstraat 87 tot en met 95 mist een voetgangerspaadje naar een poort.

Het ontbrekende pad naar de poort voegen we toe aan het ontwerp.

In het pad tussen de Dokter Kijlstradreef en de Hiernstraat liggen de tegels schots en scheef, zodat er met een rolstoel amper overheen te rijden is.

We gaan dit pad opnieuw bestraten.

Voetpad ten hoogte van Notaris van Aalstweg 35 te smal. Is dit geen doorgaand voetpad om het dorp uit te lopen richting het sportcomplex? Advies om voetpad minimaal 1,5m breed te maken.

In de huidige situatie is het geen doorgaand voetpad. Bij de parkeervakken houdt het op. In de nieuwe situatie loopt het voetpad wel door tot aan de Zandweg. 

We handhaven het ontwerp. Hierin is het voetpad 1,20 meter breed. Het voetpad aan de overzijde van de straat is wel 1,50 meter.

Huisvuil   

Op de hoek van Pr. W. Alexanderstraat en Beatrixstraat staat een lelijke groene incontinentiecontainer. Is het mogelijk om hier een ondergrondse van de maken?  Dit oogt veel fraaier.

Er komt een haagje om heen de container uit het zicht te halen. Onder de container ligt een bestaande rioolleiding die blijft liggen. Daar is ondergronds dus geen ruimte aanwezig voor een container.

Verlichting      

In het straatje Dokter van Wieringenstraat 24 t/m 34 staat een lantaarnpaal. Deze staat redelijk ver straat op, kan geen brandweer of ambulance komen.

De lichtmast komt in de nieuwe situatie naast de erfgrens. Het is overigens een trottoir, wat niet bedoeld is voor gemotoriseerd verkeer.