Vergunningen voor feesten en evenementen

Corona brengt veel onzekerheid met zich mee. Ook voor evenementen. We hebben te maken met regels vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19. Organisatoren, de gemeente en de betrokken (hulp)diensten moeten telkens inspelen op deze wijzigingen. Dit betekent dat meldingen en vergunningaanvragen extra getoetst moeten worden op actuele regels van de Rijksoverheid. Heeft u vragen of wilt u overleggen? Neem contact op met Team APV en vergunningen via 0345 - 72 88 00.