Incidentele festiviteit

  • U mag 10 dagen of dagdelen per kalenderjaar incidentele festiviteiten organiseren.
  • De festiviteit en dus ook het geluid mogen alleen binnen plaatsvinden.
  • Tijdens een festiviteit houdt u ramen en deuren gesloten.
  • U hoeft zich niet houden aan de normaal geldende geluidsvoorschriften.
  • Na 00:00 uur gelden de reguliere geluidseisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer
  • Wilt u een festiviteit buiten organiseren? Dan heeft u misschien een evenementenvergunning nodig.
  • Meld de festiviteit minimaal twee weken van te voren.
  • De burgemeester kan de incidentele festiviteit verbieden als het de woon- en leefsituatie op ontoelaatbare wijze beïnvloed. Dit hoort u zo snel mogelijk nadat u de melding heeft gedaan

Meld uw festiviteit door het webformulier Melden incidentele festiviteit in te vullen. U ontvangt van ons een bevestiging.

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een incidentele festiviteit.