Tijdelijk alcohol schenken

Wat zijn zwak alcoholische dranken?

Drank met een alcoholpercentage van minder dan 15% is zwak alcoholisch. Drank met een alcoholpercentage van 15% of meer is sterk alcoholisch. Een uitzondering op deze regel is wijn, inclusief zuidwijnen zoals port en sherry. Deze dranken zijn altijd zwak-alcoholisch, zelfs als het alcoholpercentage boven 15% ligt.

Informatie ontheffing artikel 35 Alcoholwet

 • Een tijdelijke ontheffing is voor maximaal 12 dagen.
 • U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken, zoals bier en wijn.
 • Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon die minimaal 21 jaar is, geen strafblad heeft en in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne.
 • De gemeente neemt binnen tien dagen na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.
 • Ook als u in een gebouw alcoholische drank wilt schenken tijdens een bijzonder moment, dan heeft u een ontheffing nodig.
  • Een bijzondere gelegenheid is bijvoorbeeld een feestelijke opening van een winkel, of de start van een tentoonstelling in een kunstgalerie. De bijzondere gelegenheid komt niet regelmatig voor en is vrij toegankelijk.

Uw aanvraag moet minimaal 10 dagen voor het tijdstip dat u de vergunning nodig heeft worden aangevraagd. De aanvraag van een ontheffing gaat via het online formulier. U ontvangt van ons een bevestiging.

Voor het in behandeling kunnen nemen van uw aanvraag levert u minimaal de volgende gegevens aan:

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s) en leidinggevende(n) (paspoort of ID). Kopieer voor én achterkant van het legitimatiebewijs.
 • Kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende(n).
 • Situatietekening van de taplocatie. Hierop staan ook de tijdelijke bouwwerken en andere onderdelen (tent, verkoopwagens, sanitair, attracties, enz.) De situatietekening moet op schaal zijn (bij voorkeur 1:100) en er moet een noordpijl op staan. 

Vragen?

Bel dan met Team vergunningen van de gemeente West Betuwe via 0345 - 72 88 00. Of stuur een mail naar gemeente@westbetuwe.nl. Zij helpen u graag verder.

Een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol kost:

 • 60 euro (tarief 2022) 

Het kan zijn dat u onder de vrijstelling leges valt. U vindt de tekst van de vrijstelling in de legesverordening.