Tijdelijk alcohol schenken

  • Een tijdelijke ontheffing is voor maximaal 12 dagen.

  • U kunt alleen een ontheffing krijgen voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken, zoals bier en wijn.

  • Het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken mag alleen onder leiding van een persoon die minimaal 21 jaar is, geen strafblad heeft en in het bezit is van een SVH diploma.

  • De gemeente neemt binnen tien dagen na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  • Heeft u een horecabedrijf of slijterij en wilt u het hele jaar door alcohol kunnen schenken of verkopen? Kijk dan bij Alcoholwetvergunning.

Een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol kost 59,95 euro. (tarief 2021)

Het kan zijn dat u onder de vrijstelling leges valt. U vindt de tekst van de vrijstelling in de legesverordening.

De aanvraag van een ontheffing kan via het online formulier. Voeg een geldig legitimatiebewijs toe van de leidinggevende(n).