Spijk - Achter het dorpshuis

Droomt u van een vrijstaande woning? Een comfortabele en unieke plek met alle ruimte voor u en uw gezin? In het dorp Spijk geeft de gemeente West Betuwe drie bouwkavels uit voor de bouw van een vrijstaande woning. De bouwkavels liggen achter dorpshuis De Lindehof. De kavels worden aangeboden via inschrijving en loting.
De bouwkavels zijn onder optie, inschrijven is niet meer mogelijk.

Over locatie Spijk

Ligging

Spijk

Het kleine dorp Spijk ligt nagenoeg op een ‘drielandenpunt’. Het is het meest westelijk gelegen dorp binnen de provincie Gelderland en dus ook binnen de gemeente West Betuwe. Aan de andere kant van de Linge heeft het de provincies Zuid-Holland en Utrecht als goede buur.

Veel van het sociale dorpsleven speelt zich af in en rond dorpshuis ‘De Lindehof’. De ontelbare fietsers die in het voorjaar en de zomermaanden genieten van de Lingeroute kunnen vanuit Spijk met een voetveer de Linge oversteken richting Arkel of Kedichem. Heerlijk rustig dobberen op het water. Spijk, een plek waar het heerlijk rustig wonen is.

Locatie

Achter het dorpshuis in Spijk is de Brede School gebouwd en worden in verschillende fasen woningen gebouwd.

De nieuwe buurt krijgt een dorps en groen karakter, passend bij de landschappelijke ligging op de overgang van dorp naar landschap. De nieuwe woningen liggen aan een informele, dorpse woonstraat met veel groen. Een groenstrook met wilgen omringt het plan aan de landschapszijde.

Bouwen nabij Natura 2000 gebied 

De bouwkavel ligt in de directe nabijheid van een Natura 2000 gebied. Bij de aanvraag omgevingsvergunning hoort een berekening van de stikstofschade die een bouwproject in de bouw- en gebruikersfase mogelijk oplevert. Dat gebeurt in de Aerius calculator, het online-rekeninstrument van het RIVM om bij vergunningverlening de stikstofdepositie op omliggende natuurgebieden te berekenen.

Deze berekeningen hebben we laten uitvoeren en de rapportages zijn beoordeeld door de Omgevingsdienst Rivierenland. Uit deze onderzoeken blijkt dat, op basis van de huidige wet- en regelgeving, er geen belemmeringen zijn te verwachten voor de gebruikersfase.

In de aanlegfase (bouw van de woning) is sprake van stikstofdepositie. In de berekening is rekening gehouden met gebruik van deels elektrisch materieel (bijvoorbeeld een elektrische bouwkraan, elektrische mobiele kraan, elektrische hoogwerkers).

Er is ook een voortoets ecologie uitgevoerd, daarmee is (op basis van de huidige regelgeving) bouwen mogelijk. Alternatief kan zijn om prefab of volledig elektrisch te bouwen.

Wijzigt de wet- en regelgeving? Dan kunnen aanvullende onderzoeken of maatregelen nodig zijn. Kosten voor (aanvullende) onderzoeken of maatregelen zijn voor rekening van koper.

Laat u voordat u inschrijft adviseren over de mogelijkheden en werkwijze van bouwen nabij een Natura2000 gebied door een deskundig bureau zoals bijvoorbeeld een bouwonderneming, architect, etc.!

Kavels en prijzen

Kavels en prijzen

De koopsom is inclusief BTW en exclusief kosten koper. Naast de koopsom, komen de kosten van de notaris en inschrijving in het kadaster voor uw rekening. De bouwkavels zijn bouwrijp. Aansluiting van uw woning op de nutsvoorzieningen, komen voor eigen rekening.

Kavel 7

Oppervlakte circa 466 m²
Prijs: € 245.000,-

Kavel 8

Oppervlakte circa 376 m²
Prijs: € 199.000,-

Kavel 9

Oppervlakte circa 376 m²
Prijs: € 199.000,-

Hoe werkt het?

Hoe werkt het

Zelf bouwen is leuk, maar ook spannend. U gaat een avontuur aan waar veel bij komt kijken. Niet alles is zomaar geregeld. Het begint natuurlijk met de kavel. Wat wilt u precies? Waar? Welke stappen moet u zetten? Wij helpen u hier op weg.

Oriënteren

Op deze pagina  vindt u alle informatie over de aangeboden kavels. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over het omgevingsplan, verkoopdocumentatie, de inschrijfprocedure en inschrijfvoorwaarden terug. 

Inschrijven

Past de kavel bij uw wensen? Dan kunt u zich op onze website online inschrijven via het inschrijfformulier.

De kavels worden aangeboden via inschrijving en loting. U kunt digitaal inschrijven vanaf 1 februari  2024 tot en met 22 februari 2024 tot 17.00 uur. Inschrijvingen die na 22 februari 2024 17:00 uur binnenkomen nemen wij niet in behandeling en doen niet mee aan de  inschrijvingsprocedure en de loting.

Na sluiting van de inschrijvingsperiode wordt het inschrijfformulier gecontroleerd. Alleen juist en volledig ingevulde inschrijfformulieren gaan mee in de loting. De notaris verricht de loting en stelt een proces verbaal op.

U kunt alleen persoonlijk en voor uzelf op een kavel inschrijven en reserveren. U ontvangt direct per mail een bevestiging van uw inschrijving.

Toewijzing bouwkavel

Van de inschrijvers, waarvan de gemeente een juist en volledig inschrijfformulier heeft ontvangen, vindt door middel van loting bij de notaris de kaveltoewijzing plaats. Uiteraard ontvangt u bericht over de toewijzing.

Optie & optievergoeding

Zodra de kavel aan u is toegewezen, spreken we over een optie (een reservering). Na de toewijzing ontvangt u een optieovereenkomst ter ondertekening. De optieovereenkomst moet binnen tien dagen ondertekend zijn. De optietermijn gaat na uw ondertekening in en geldt voor een periode van acht weken. Voor de optie brengt de gemeente u een optievergoeding van 500 euro inclusief btw in rekening. Na de periode van acht weken kunt u de optie éénmalig met acht weken verlengen. Bij definitieve koop van de kavel krijgt u de optievergoeding terug via verrekening met de koopsom. Koopt u de kavel toch niet? Dan ontvangt u de optievergoeding niet terug.

Reservelijst

Is de kavel van uw voorkeur niet meer beschikbaar? Dan wordt u op een reservelijst geplaatst. De rangorde van plaatsing op de reservelijst wordt bepaald door de loting bij de notaris.

Wanneer een kavel terug komt uit een reservering, wijzen wij deze opnieuw toe. De kavel wordt dan aangeboden aan degene die als eerstvolgende voor die kavel op de reservelijst staat en nog geen kavel toegewezen heeft gekregen en die deze kavel in zijn voorkeurslijst heeft opgenomen als één van zijn/haar kavelvoorkeuren.

Advies inwinnen

Zelfbouw betekent veel zelf regelen. Aan de ene kant veel vrijheid maar ook veel verantwoordelijkheid. In de optietermijn adviseren wij u al zo veel mogelijk gesprekken te voeren om uw bouwplan compleet te maken. Bijvoorbeeld met een aannemer of architect. Het is ook de tijd om de plannen met een financieel adviseur te bespreken voor een eventuele hypotheek.

Aankoop kavel

Voordat de optietermijn verloopt, laat u via e-mail weten of u de kavel koopt. Wij sturen u vervolgens een koopovereenkomst voor ondertekening toe. Wij verkopen een bouwkavel onder standaard voorwaarden. Daarbij houden wij rekening met het verkrijgen van een hypothecaire geldlening.

Kosten

Na ondertekening van de koopovereenkomst doet u via de notaris een aanbetaling van 10% van de kavelprijs. Aanbetaling kan ook in de vorm van een bankgarantie. Naast de koopsom, komen de kosten van notaris en inschrijving in het kadaster voor uw rekening. De bouwkavels zijn bouwrijp. Aansluiting van uw woning op de nutsvoorzieningen, komen eveneens voor uw rekening.

Omgevingsvergunning

Binnen zes maanden na ondertekening van de koopovereenkomst moet u de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aanvragen. Dit doet u op de website van het landelijke omgevingsloketexterne-link-icoon. Uw architect of bouwkundig adviseur kan u zeker bij het doorlopen van deze procedure ondersteunen.

Een voorspoedige procedure duurt toch al minimaal acht weken. Na het verlenen van de omgevingsvergunning duurt het zes weken voordat de vergunning onherroepelijk is. Dat is het geval wanneer hiertegen geen bezwaar wordt ingediend.

Levering van de grond en start bouw

Uiterlijk zes weken nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden is bij de notaris de levering van de grond. Vooraf stelt de notaris een akte van levering op en stuurt die voor een laatste controle naar u en de gemeente toe. Na de formele levering bent u officieel de eigenaar van de kavel en kunt met de bouw starten.

Informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Deskundig advies

Voor het bouwen van een woning hebt u een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning wordt verleend als het bouwplan voldoet aan onder andere het omgevingsplan, het bouwbesluit, de bouwverordening en redelijke eisen van welstand. Het is voor iemand die niet dagelijks met bouwen te maken heeft best ingewikkeld om alle bouwvoorschriften te kennen en goed te interpreteren. Het is daarom verstandig om bij het ontwikkelen van een bouwplan een deskundige, een architect, in te schakelen.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan regelt welke functies zijn toegestaan en stelt eisen aan de omvang van bouwwerken. Zo staan in het omgevingsplan voorschriften over het maximaal toegestane bebouwingspercentage, bouwhoogtes, rooilijnen en dergelijke. Deze voorschriften zijn over het algemeen technisch en juridisch van aard en misschien daardoor vrij lastig te lezen. Ze zijn echter van belang voor u en uw architect, zodat deze weet aan welke voorwaarden het woningontwerp moet voldoen. De  regels uit het omgevingsplan kunt u downloaden via het landelijk portaal voor ruimtelijke plannenexterne-link-icoon.  (NL.IMRO.1960.SPIAchterDorpshuis-VSG3 in de zoekfunctie plakken).

Op termijn wordt het landelijk portaal voor ruimtelijke plannenexterne-link-icoon vervangen door het omgevingsloket van de overheidexterne-link-icoon. U vindt de regels dan onder het kopje ‘Regels op de kaart’.

Vooroverleg en aanvraag omgevingsvergunning

Vooroverleg

Soms wilt u voordat u een vergunning aanvraagt of uw idee gaat uitwerken weten hoe groot de kans is dat u de vergunning ook echt krijgt. Omgevingsdienst Rivierenland kan dan voor u een inschatting maken en al wat dingen voor u uitzoeken, zonder dat u echt een vergunning aanvraagt. Dit heet een conceptverzoek of omgevingsoverleg. U betaalt kosten voor het conceptverzoek of omgevingsoverleg, maar als u daarna besluit om een vergunning aan te vragen worden de kosten van het vooroverleg hiermee verrekend. U kunt een conceptverzoek of omgevingsoverleg  na 1 januari 2024 aanvragen via het omgevingsloket van de overheid.externe-link-icoon

Aanvraag omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning moet u aanvragen via het omgevingsloket van de overheidexterne-link-icoon.

In opdracht van de gemeente neemt de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) die in behandeling. Bij de aanvraag omgevingsvergunning moet u verschillende stukken indienen zoals constructieberekeningen en tekeningen.

Voor de aanvraag van een conceptverzoek of omgevingsoverleg en/of het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de bouw van uw woning zijn legeskosten verschuldigd. De legesverordening van de gemeente West Betuwe vind u terug via de website van de overheidexterne-link-icoon.

Bouwen nabij Natura 2000 gebied 

De bouwkavel ligt in de directe nabijheid van een Natura 2000 gebied. Bij de aanvraag omgevingsvergunning hoort een berekening van de stikstofschade die een bouwproject in de bouw- en gebruikersfase mogelijk oplevert. Dat gebeurt in de Aerius calculator, het online-rekeninstrument van het RIVM om bij vergunningverlening de stikstofdepositie op omliggende natuurgebieden te berekenen.

Deze berekeningen hebben we laten uitvoeren en de rapportages zijn beoordeeld door de Omgevingsdienst Rivierenland.

Uit deze onderzoeken blijkt dat, op basis van de huidige wet- en regelgeving, er geen belemmeringen zijn te verwachten voor de gebruikersfase.

In de aanlegfase (bouw van de woning) is sprake van stikstofdepositie. In de berekening is rekening gehouden met gebruik van deels elektrisch materieel (bijvoorbeeld een elektrische bouwkraan, elektrische mobiele kraan, elektrische hoogwerkers).

Er is ook een voortoets ecologie uitgevoerd, daarmee is (op basis van de huidige regelgeving) bouwen mogelijk. Alternatief kan zijn om prefab of volledig elektrisch te bouwen.

Wijzigt de wet- en regelgeving? Dan kunnen aanvullende onderzoeken of maatregelen nodig zijn. Kosten voor (aanvullende) onderzoeken of maatregelen zijn voor rekening van koper.

Laat u voordat u inschrijft adviseren over de mogelijkheden en werkwijze van bouwen nabij een Natura 2000 gebied door een deskundig bureau zoals bijvoorbeeld een bouwonderneming, architect etc.!

Termijnen

Na ontvangst van uw aanvraag wordt de aanvraag digitaal gepubliceerd op de website van de overheidexterne-link-icoon. De Omgevingsdienst Rivierenland kijkt nu of alle andere benodigde stukken zijn ingediend (indieningsvereisten) en of het plan aan alle eisen voldoet. Als dit het geval is wordt de omgevingsvergunning verleend. De termijn waarbinnen de vergunning wordt verleend is acht weken, gerekend vanaf de datum waarop de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend. Deze termijn kan éénmalig worden verlengd met zes weken. Bovendien wordt de termijn opgeschort als u nog aanvullende gegevens moet indienen. De verleende omgevingsvergunning wordt ook weer gepubliceerd op de website van de overheidexterne-link-icoon en ligt vervolgens zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze zes weken kennis nemen van de vergunning en eventueel een bezwaarschrift indienen. Als er geen bezwaarschrift wordt ingediend, is de omgevingsvergunning na de termijn van zes weken onherroepelijk en kunt u met de bouw beginnen.

Handig om te weten

Op weg naar het kopen van een bouwkavel heeft u al veel informatie ontvangen over de te doorlopen processen en wat er zo allemaal bij het bouwen van een huis komt kijken. Wij hebben ons daarbij beperkt tot de belangrijkste zaken. Aanvullend daarop lichten we hier nog een paar andere ontwerpen toe. Deze informatie  vervangt de door de gemeente vastgestelde documenten niet. Het is een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden en kaders. Wilt u over bepaalde zaken of onderwerpen meer weten, dan kunt u contact opnemen met Dirk de Wilde of Irma Melsen van Team Vastgoed via 0345 - 72 88 02 of mail naar bouwkavels@westbetuwe.nl.

Aan de inhoud van deze informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen voorbehouden.

Gebruik bouwplaats

Het plaatsen van keten, bouwhekken en/of opslag en parkeergelegenheid dient plaats te vinden op het eigen perceel.

Het eigen perceel moet als opslagterrein van bouwmaterieel en bouwmaterialen worden gebruikt. (Tijdelijke) opslag van materieel of materialen buiten het eigen perceel is niet toegestaan.

Bodemkwaliteit

De uit te geven kavels in Spijk zijn onderzocht op de kwaliteit van de bodem. Uit het onderzoek is gebleken dat alle kavels geschikt zijn voor woningbouw. De volledige onderzoeksrapporten, met betrekking tot het bodemonderzoek zijn in te zien op kantoor bij de gemeente West Betuwe.

Overdracht bouwkavel

De gemeente zorgt voor het bouwrijp opleveren van uw bouwkavel. De kavel wordt op de dag van eigendomsoverdracht vrij van obstakels opgeleverd.

Vrijkomende grond / grondoverschot

Als bij het inrichten van de bouwkavel grond vrij komt, moet u dit als koper zelf (laten) afvoeren. Omgekeerd geldt hetzelfde: indien u de door u gekochte kavel (plaatselijk) wilt ophogen, dan dient u als koper voor eigen rekening zelf grond van voldoende kwaliteit (te laten) aanvoeren.

Ter besparing van kosten adviseren wij u uit te komen op een gesloten grondbalans, dat wil zeggen geen grond af- of aanvoeren.

Heeft u toch grond over?  U kunt deze tot 2m³ bij de AVRI (Afvalverwerking Rivierenland) brengen tegen een tarief van  € 22 per kwart kubieke meter (prijspeil oktober 2019)  tariefswijzigingen  zijn voorbehouden. Mocht u meer hebben dan 2 m³ dan dient u van tevoren contact op te nemen met de AVRI over aanvullende eisen. De AVRI is bereikbaar onder nummer 0345-58 53 53 ofinfo@avri.nl  Algemene informatie staat op de website van de Avriexterne-link-icoon, voor het afvoeren van grond zie: milieustraat. 

Sonderingsgegevens

Als koper moet u, voor eigen risico en rekening, zelf een sonderingsonderzoek laten uitvoeren naar de draagkracht van de grond. U moet als koper dus zelf laten onderzoeken of het voor de te bouwen woning nodig is dat er wordt geheid.

Riolering

Binnen Spijk ligt een gescheiden rioolstelsel. Vuil huishoudelijk afvalwater komt uit op het vuilwaterriool. Hiervoor moet een rioolaansluiting  worden aangevraagd door de bouwer in opdracht van de perceeleigenaar. Hemelwater of dakwater moet op eigen terrein worden geborgen volgens de hemelwaterverordening van de gemeente. Overtollig regenwater kan bovengronds worden afgevoerd richting de openbare ruimte of watergang aan de achterzijde van de percelen.

Afvoer hemel- en grondwater

Naast het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel, moet u voldoen aan de regels voor het bergen van regenwater op eigen terrein.  Regenwater dat op daken, stoepjes en inritten valt moet voortaan opgevangen worden op eigen terrein. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn. Bijvoorbeeld een verlaging in de tuin, een ‘grindkoffer’ in de voortuin, een regenton of een groen dak. De regels leest u in de verordening Afvoer hemel- en grondwater. Ook vindt u informatie terug via onze pagina over hemelwaterexterne-link-icoon.

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen, dus zonder gas is verplicht sinds 1 juli 2018.

Het verwarmen en koelen met een warmtepomp door middel van energie uit de bodem en duurzaam opgewekte elektriciteit door uw eigen zonnepanelen is een alternatief voor de gasketel. U kunt bijvoorbeeld informatie inwinnen bij het energieloket Rivierenland Het Nieuwe Wonenexterne-link-icoon.

U kunt ook lid worden van de energie coöperatie 11duurzaam. Leden krijgen onafhankelijk advies over energiebesparing en energie opwekking. Voor meer informatie kijkt u op de website van 11duurzaamexterne-link-icoon.

Aansluiting water, elektriciteit en (tele)-communicatie

Aansluitingen voor water, elektriciteit en (tele)communicatie vraagt u als koper zelf aan. Ook de kosten hiervan komen voor uw rekening. Alle aansluitingen kunt u bij één loket aanvragen via de website van mijnaansluitingexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Meer informatie