Leefbaarheidsbudget

 • De initiatiefnemer (vertegenwoordiger van inwoners, vereniging of stichting) is gevestigd in de gemeente West Betuwe.
 • Het initiatief is gericht op de kern of inwoners van de kern.
 • Het initiatief is algemeen toegankelijk voor de inwoners van de kern.
 • Het initiatief draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de kern.
 • De initiatiefnemer toont draagvlak aan binnen de kern.
 • Onder de inwoners zijn geen zwaarwegende bezwaren tegen het initiatief.
 • Het onderhoud en/of beheer van het initiatief wordt gewaarborgd.
 • De initiatiefnemer krijgt de benodigde vergunning(en) rond.
 • Het leefbaarheidsbudget is vooral voor het vergoeden van materialen, dus niet voor het vergoeden van bijvoorbeeld salaris of eten.
 • Het leefbaarheidsbudget is voor nieuwe initiatieven die niet in aanmerking komen voor een jaarlijkse bijdrage. Uitzondering hierop zijn bestaande activiteiten die een incidentele impuls nodig hebben om voor te kunnen bestaan. Hiervoor kan eenmalig budget aangevraagd worden.
 • Het leefbaarheidsbudget is voor initiatieven waar geen subsidieregeling voor is. Als het initiatief op reguliere wijze ook gesubsidieerd kan worden (binnen of buiten de organisatie), dan heeft dat voorrang.
 • Er is een eigen bijdrage van de inwoners/vereniging/stichting in de vorm van geld en/of vrijwilligerswerk en/of locatie en/of materialen.
 • Het initiatief wordt uiterlijk voor het einde van een volgend kalenderjaar uitgevoerd.
 • Als op 1 november van een kalenderjaar blijkt dat niet alle dorpen aanspraak hebben gemaakt op het leefbaarheidsbudget, dan kan het overige budget verdeeld worden onder andere kernen, die wel een aanvraag hebben ingediend, maar waar het budget al op is.

U vraagt leefbaarheidsbudget aan via het aanvraagformulier. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door de gebiedsmakelaars. Dit doen zij op volgorde van ontvangst.

Hieronder kunt u alvast de onderdelen van het formulier bekijken. Let op dat u deze gegevens compleet heeft, voordat u het formulier invult.

 • Algemene gegevens en rekeningnummer
 • De activiteit
  • Omschrijving van uw initiatief
  • Neem daarin op wat u gaat doen, voor wie het is, hoe het bijdraagt aan de leefbaarheid en hoe het de sociale samenhang groter maakt in de straat, buurt of kern.
 • Planning en kosten
  • Beschrijf wat u/de straat, buurt of kern zelf doet en/of betaalt.
  • Begroting met uitgaven en inkomsten.
 • Draagvlak
  • Waaruit blijkt dat er draagvlak is voor het initiatief.
  • Zijn er mensen in de kern die het niet eens zijn met dit plan? Waarom denkt u van wel of niet?