Leefbaarheidsbudget

Spelregels

 1. Aanvragen voor een leefbaarheidsbudget komen binnen via de gebiedsmakelaar. Ze behandelen de aanvragen op volgorde van ontvangst.
 2. Vertegenwoordigers van inwoners van de gemeente West Betuwe of verenigingen/stichtingen die gevestigd zijn in gemeente West Betuwe kunnen een aanvraag doen.
 3. De aanvraag bevat de volgende gegevens:
  • naam, adres, telefoonnummer, emailadres en handtekening aanvrager;
  • beschrijving van doel, doelgroep, inhoud, planning en wijze en start van uitvoering van de activiteit. Hieruit moet de bijdrage aan de leefbaarheid, sociale vitaliteit of sociale infrastructuur van het betreffende gebied blijken;
  • overzicht van kosten en inkomsten van de activiteit;
  • document waaruit blijkt dat er draagvlak is voor het initiatief onder de inwoners van de kern;
 4. Om aanspraak te kunnen maken op een leefbaarheidsbudget dient een eigen bijdrage van de inwoners/vereniging/stichting in de vorm van geld en/of vrijwilligerswerk en/of locatie en/of materialen aangetoond te worden.
 5. Het initiatief is algemeen toegankelijk voor de inwoners van de kern.

Ben u benieuwd naar hoede gebiedsmakelaars uw aanvraag in behandeling nemen? Ga naar het stappenplan.

Onderdelen aanvraagformulier

U vraagt leefbaarheidsbudget via het aanvraagformulier. Hieronder kunt u alvast de onderdelen van het formulier bekijken. 

 • Gegevens

 • De activiteit

  • Omschrijving van het idee voor de activiteit
   Neem daarin op wat u gaat doen, voor wie het is, hoe het bijdraagt aan de leefbaarheid en hoe het de sociale samenhang groter maakt in de kern.
 • Planning en kosten

  • Beschrijf wat u/de kern zelf doet en/of betaalt.
  • Maak een kosten (inkomsten) overzicht. 
   Upload dit overzicht in het formulier. 
 • Draagvlak

  • Upload een document waaruit blijkt er draagvlak voor het initiatief is.
  • Zijn er mensen in de kern die het niet eens zijn met dit plan?
   Waarom denkt u van wel of niet? 

Er is dit jaar 180.000 euro beschikbaar voor de 26 kernen in de gemeente. Dit betekent per kern een bedrag van 6.900 euro. Het maximum bedrag per initiatief is 2.000 euro

 1. Het ‘leefbaarheidsbudget’ wordt jaarlijks bepaald in de begroting van de gemeente West Betuwe.
 2. Het bedrag dat de gemeente per kern beschikbaar stelt, is het bedrag op de begroting gedeeld door 26.
 3. De gebiedsmakelaar stemt het initiatief af met de gebiedswethouder. De gebiedsmakelaars bekijkt of de aanvraag in aanmerking komt voor het leefbaarheidsbudget.
 4. Als op 1 november van een kalenderjaar blijkt dat niet alle kernen aanspraak hebben gemaakt op het leefbaarheidsbudget, dan kan het budget worden verdeeld onder andere kernen, die wel een aanvraag hebben en waarvan het budget al op is.
 5. De gemeente maakt het leefbaarheidsbudget over op rekening van een stichting/vereniging gevestigd in de gemeente West Betuwe of een vertegenwoordiger van een groep inwoners van gemeente West Betuwe.