Bidbook West Betuwe

Op weg naar West Betuwe hebben we met de samenleving een agenda voor de toekomst opgesteld: het Bidbook West Betuwe. Het Bidbook West Betuwe beschrijft per kern de ambities, dromen en afspraken.

De gemeenteraad van West Betuwe gebruikt dit bidbook als leidraad voor de toekomst van de nieuwe gemeente.

Inwoners, dorpsorganisaties, vrijwilligers, ondernemers, agrariërs en maatschappelijke organisaties hebben meegewerkt aan dit bidbook. Stuk voor stuk hebben ze een boodschap meegegeven aan het bestuur van de nieuwe gemeente West Betuwe. Via ansichtkaarten, dorpswandelingen, dorpsgesprekken en thema-avonden maakten zij kenbaar wat zij koesteren aan hun omgeving, waar de uitdagingen liggen en waar zij behoefte aan hebben. Alle opbrengsten zijn samengevat in het Bidbook West Betuwe.