Jeugdfonds Sport & Cultuur en Jeugdzwemfonds

Heeft u geen geld om uw kind(eren) naar een sportclub te laten gaan? Of kunt u geen muziekles, zwemles, dansles, theaterschool of andere creatieve cursus voor ze betalen? Dan betaalt het Jeugdfonds de contributie of het lesgeld.

Belangrijk om te weten

  • Het gezinsinkomen moet lager of gelijk zijn aan 120% van de geldende bijstandsnorm.
  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen van 0 t/m 17 jaar.
  • Het Jeugdzwemfonds is voor kinderen van 6 t/m 17 jaar.

Aanvragen

U kunt als ouder een aanvraag doen voor een van de jeugdfondsen, maar ook voor Leergeld Nederland, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Dit gaat allemaal via de website www.samenvoorallekinderen.nl.

Na uw aanvraag neemt een tussenpersoon contact op. Bijvoorbeeld een leerkracht van school, een gezinsvoogd, een (school)arts, een jeugdwerker of een (jeugd)hulpverlener.

Voor meer informatie neemt u contact op met Marjet Koets van Welzijn West Betuwe. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 24 81 21 53. Of stuur een e-mail naar mkoets@welzijnwestbetuwe.nl.