Jeugdfonds Sport & Cultuur en Jeugdzwemfonds

Heeft u geen geld om uw kind(eren) naar een sportclub te laten gaan? Of kunt u geen muziekles, zwemles, dansles, theaterschool of andere creatieve cursus voor ze betalen? Dan betaalt het Jeugdfonds de contributie of het lesgeld.

Belangrijk om te weten

  • Het gezinsinkomen moet lager of gelijk zijn aan 120% van de geldende bijstandsnorm.
  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen van 0 t/m 17 jaar.
  • Het Jeugdzwemfonds is voor kinderen van 6 t/m 17 jaar.

Aanvragen

U kunt als ouder een aanvraag doen voor een van de jeugdfondsen, maar ook voor Leergeld Nederland, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Dit gaat allemaal via de website www.samenvoorallekinderen.nlexterne-link-icoon.

Na uw aanvraag neemt een tussenpersoon contact op. Bijvoorbeeld een leerkracht van school, een gezinsvoogd, een (school)arts, een jeugdwerker of een (jeugd)hulpverlener.

Voor meer informatie neemt u contact op met Marjet Koets van Welzijn West Betuwe. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06 – 24 81 21 53. Of stuur een e-mail naar mkoets@welzijnwestbetuwe.nl.