Jeugdfonds Sport & Cultuur en Jeugdzwemfonds

  • Het gezinsinkomen moet lager of gelijk zijn aan 120% van de geldende bijstandsnorm.
  • Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen van 0 t/m 17 jaar.
  • Het Jeugdzwemfonds is voor kinderen van 6 t/m 17 jaar.

U kunt als ouder niet zelf een aanvraag doen bij de Jeugdfondsen. U moet dit aan een tussenpersoon vragen. Bijvoorbeeld een leerkracht van school, een gezinsvoogd, een (school) arts, een jeugdwerker of een (jeugd)hulpverlener. Voor meer informatie neemt u contact op met Stijn Brokx van Welzijn West Betuwe. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 23 32 28 31. Of stuur een mail naar sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl.