Sport, cultuur en maatschappelijke deelname

 • Heeft u een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage voor culturele en sportieve activiteiten.
 • U ontvangt per gezinslid een bedrag van 250 euro.
 • Bent u ouder dan 18 jaar? Dan kunt u een bijdrage van 550 euro krijgen om zwemdiploma A te halen.

De bijdrage gebruikt u bijvoorbeeld voor:

 • Sportactiviteiten. (Voor de tegemoetkoming van de contributie voor kinderen gaat u naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Jeugdzwemfonds.
 • Sportkleding en sportmateriaal.
 • Sociaal-culturele activiteiten: activiteiten die het maatschappelijk en sociale leven stimuleren.
 • Educatieve of creatieve cursussen in een groep of klas (geen regulier onderwijs en thuiscursussen).
 • Kosten van telefoon/internet die u maakt (en eventuele partner, niet voor kinderen).
 • Een abonnement op een krant.

 

 • U dient uw declaraties in via het Aanvraagformulier Regeling voor Sport en Cultuur hierboven.
 • U vraagt per persoon één keer per jaar een bijdrage aan.
 • Uw aanvraag voor 2020 moet uiterlijk 31 december 2020 binnen zijn.
 • De bijdrage is in de vorm van een declaratie. De (gemaakte) kosten declareert u bij de gemeente.
 • Toon aan dat u de activiteit gaat uitvoeren of al heeft uitgevoerd. Stuur daarom met de declaratie bewijzen mee.
 • Het gezinsinkomen moet lager of gelijk zijn aan 120% van de geldende bijstandsnorm.
 • Uw vermogen mag (samen met het vermogen van uw eventuele partner) drie maanden voorafgaande aan de aanvraag niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen. Meer informatie over de inkomens- en vermogensgrenzen.
 • U moet als aanvrager minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Een aanvraag moet u voorzien van bewijsstukken, zoals een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs), bankafschriften, een bewijs van inkomen en een bewijs van vermogen.