Sport, cultuur en maatschappelijke deelname

Vraag een vergoeding aan voor sportieve en culturele activiteiten. Dat doet u via het Aanvraagformulier Tegemoetkoming voor Sport en cultuur.

Papieren versie aanvragen

Lukt digitaal aanvragen niet? Vraag bij Team sociaal een papieren versie aan via 0345 - 72 88 01. U kunt ook een e-mail sturen naar teamsociaal@westbetuwe.nl.  Zet er meteen even bij of u een pdf wilt ontvangen of een papieren aanvraagformulier. 

Belangrijk om te weten

 • Heeft u een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage voor culturele en sportieve activiteiten.
 • U ontvangt per gezinslid een bedrag van 250 euro.
 • Bent u ouder dan 18 jaar? Dan kunt u een bijdrage van 550 euro krijgen om zwemdiploma A te halen.

De bijdrage gebruikt u bijvoorbeeld voor:

 • Sportactiviteiten. (Voor de tegemoetkoming van de contributie voor kinderen gaat u naar het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Jeugdzwemfonds).
 • Sportkleding en sportmateriaal.
 • Sociaal-culturele activiteiten: activiteiten die het maatschappelijk en sociale leven stimuleren.
 • Educatieve of creatieve cursussen in een groep of klas (geen regulier onderwijs en thuiscursussen).
 • Kosten van telefoon/internet die u maakt (en eventuele partner, niet voor kinderen).
 • Een abonnement op een krant.

Aanvragen

 • U dient uw declaraties in via 'Aanvragen via DigiD'. Als u geen toegang heeft tot digiD vraag dan een papieren aanvraagformulier aan via het telefoonnummer hierboven. 
 • U vraagt per persoon één keer per jaar een bijdrage aan.
 • Uw aanvraag voor 2024 moet uiterlijk 31 december 2024 binnen zijn.
 • De bijdrage is in de vorm van een declaratie. De (gemaakte) kosten declareert u bij de gemeente.
 • Toon aan dat u de activiteit gaat uitvoeren of al heeft uitgevoerd. Stuur met de declaratie onderstaande informatie mee als u een geprint formulier invult. 

Bijlagen bij het formulier 'Tegemoetkoming Sport en cultuur'

De gemeente stelt vast of u recht heeft op de subsidie voor culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten. Daarvoor hebben we de onderstaande informatie van u en van uw eventuele partner nodig. Let erop dat u deze stukken meestuurt als u een geprint aanvraagformulier naar de gemeente stuurt. 

1. Persoonsgegevens

 • Kopie of scan van een geldig paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning (geen rijbewijs)

2. Aanvragen van de tegemoetkoming

 • Bewijsstukken van de kosten waar u de subsidie voor aanvraagt (kosten voor culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten).

3. Inkomen

 • Ontvangt u een bijstandsuitkering? Stuur dan de meest recente uitkeringsspecificatie mee. 
 • De meest recente inkomensspecificatie (bij een wisselend inkomen specificaties van de laatste drie maanden). 
 • Ontvangt u een eindejaarsuitkering? Stuur dan de specificatie en bankafschrift van de maand december mee. 
 • Beschikking belastingdienst inzake heffingskortingen (algemene heffingskorting, ouderenkorting, alleenstaande ouderenkorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting)

4. Bezittingen

 • Bankafschriften over de afgelopen 3 maanden van al uw lopende bank- en spaarrekeningen (ook van eventuele creditcards e.d.). Op deze bankafschriften staat duidelijk: uw naam, het begin- en eindsaldo en de bij- en afschrijvingen. 
 • U dient ook de bankafschriften van uw kinderen jonger dan 18 jaar mee te sturen. 
 • Bewijsstukken van de bezittingen die u heeft ingevuld op het aanvraagformulier (bijvoorbeeld het kentekenbewijs van uw auto).

5. Schulden

 • Schuldenoverzicht (naam schuldeiser, bedrag en vermelding of er sprake is van een terugbetalingsverplichting).

Het kan zijn dat wij tijdens het behandelen van uw aanvraag nog meer gegevens van u nodig hebben. Als dat het geval is, ontvangt u hierover bericht van ons.

Voorwaarden

 • Het gezinsinkomen moet lager of gelijk zijn aan 120% van de geldende bijstandsnorm.
 • Uw vermogen mag (samen met het vermogen van uw eventuele partner) drie maanden voorafgaande aan de aanvraag niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen. Meer informatie over de inkomens- en vermogensgrenzen.
 • U moet als aanvrager minimaal 18 jaar oud zijn.
 • Een aanvraag moet u voorzien van documenten, zoals bankafschriften, een bewijs van inkomen en een bewijs van vermogen. Vult u een papieren formulier in dan is ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) nodig.