Inkomens- en vermogensgrenzen minimaregelingen

Heeft u minder inkomsten dan 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van minimaregelingen. De minimaregelingen van 2022 staan onder die van 2023.

Tarieven 2023 juli

Bijzondere bijstand, IIT, minimaregelingen en chronisch zieken. Alle bedragen zijn inclusief vakantiegeld.

Inkomensgrenzen 120% van de bijstandsnorm vanaf 1 juli 2023

Alleenstaanden of alleenstaand ouders

 • Alleenstaanden 18, 19, of 20 jaar 360,43 euro
 • Alleenstaanden 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 1.459,94 euro
 • Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd 1.629,19 euro

Gehuwden/samenwonenden

 • 18, 19 of 20 jaar met kinderen 1.137,98 euro
 • 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen 720,86 euro
 • Eén persoon jonger dan 21 jaar, met kinderen. De andere persoon ouder dan 21 jaar 1.820,36 euro
 • Eén persoon jonger dan 21 jaar, zonder kinderen. De andere persoon ouder dan 21 jaar 1.403,24 euro
 • 21 jaar of ouder, beiden tot de pensioengerechtigde leeftijd 2.085,62 euro
 • Eén of beide personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd 2.212,32 euro

Personen die verblijven in een inrichting

 • Alleenstaande 465,89 euro
 • Gehuwden 779,08 euro

Inkomensgrenzen 100% van de bijstandsnorm vanaf 1 juli 2023

Alleenstaanden of alleenstaand ouders

 • Alleenstaanden 18, 19, of 20 jaar 300,36 euro
 • Alleenstaanden 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 1.216,62 euro
 • Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd 1.357,66 euro

Gehuwden/samenwonenden

 • 18, 19 of 20 jaar met kinderen 948,32 euro
 • 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen 600,72 euro
 • Eén persoon jonger dan 21 jaar, met kinderen. De andere persoon ouder dan 21 jaar 1.516,97 euro
 • Eén persoon jonger dan 21 jaar, zonder kinderen. De andere persoon ouder dan 21 jaar 1.169,37 euro
 • 21 jaar of ouder, beiden tot de pensioengerechtigde leeftijd 1.738,02 euro
 • Eén of beide personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd 1843,60 euro

Personen die verblijven in een inrichting

 • Alleenstaande 381,62 euro
 • Gehuwden 638,93 euro

Vermogensgrenzen voor bijzondere bijstand, IIT en minimaregelingen 2023 

 • Alleenstaande 7.605 euro
 • Alleenstaand ouder 15.210 euro
 • Gehuwden 15.210 euro
 • Vrijlating eigen woning 64.100 euro

Vermogensgrens Chronisch Zieken

Het vermogen is niet hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Het vermogen uit een eigen woning blijft buiten beschouwing.

 • Alleenstaand of alleenstaand ouder 57.000 euro
 • Gehuwden 114.000 euro

Bedragen IIT (Individuele Inkomenstoeslag) 2023 juli

 • Alleenstaanden  486,55 euro
 • Alleenstaand ouders 625,69 euro
 • Gehuwden 695,21 euro

Tarieven 2023 januari

Bijzondere bijstand, IIT, minimaregelingen en chronisch zieken. Alle bedragen zijn inclusief vakantiegeld.

Inkomensgrenzen 120% van de bijstandsnorm vanaf 1 januari 2023

Alleenstaanden of alleenstaand ouders

 • Alleenstaanden 18, 19, of 20 jaar 354,24 euro
 • Alleenstaanden 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 1.434,79 euro
 • Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd 1.596,80 euro

Gehuwden/samenwonenden

 • 18, 19 of 20 jaar met kinderen 1118,42 euro
 • 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen 708,48 euro
 • Eén persoon jonger dan 21 jaar, met kinderen. De andere persoon ouder dan 21 jaar 1.789,03 euro
 • Eén persoon jonger dan 21 jaar, zonder kinderen. De andere persoon ouder dan 21 jaar 1.379,09 euro
 • 21 jaar of ouder, beiden tot de pensioengerechtigde leeftijd 2.049,70 euro
 • Eén of beide personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd 2.168,64 euro

Personen die verblijven in een inrichting

 • Alleenstaande 457,94 euro
 • Gehuwden 766,72 euro

Inkomensgrenzen 100% van de bijstandsnorm vanaf 1 januari 2023

Alleenstaanden of alleenstaand ouders

 • Alleenstaanden 18, 19, of 20 jaar 295,20
 • Alleenstaanden 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 1.195,66 euro
 • Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd 1.330,67 euro

Gehuwden/samenwonenden

 • 18, 19 of 20 jaar met kinderen 932,02 euro
 • 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen 590,40euro
 • Eén persoon jonger dan 21 jaar, met kinderen. De andere persoon ouder dan 21 jaar 1.490,86 euro
 • Eén persoon jonger dan 21 jaar, zonder kinderen. De andere persoon ouder dan 21 jaar 1.149,24 euro
 • 21 jaar of ouder, beiden tot de pensioengerechtigde leeftijd 1.708,08 euro
 • Eén of beide personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd 1807,20 euro

Personen die verblijven in een inrichting

 • Alleenstaande 381,62 euro
 • Gehuwden 638,93 euro

Vermogensgrenzen voor bijzondere bijstand, IIT en minimaregelingen 2023

 • Alleenstaande 7.605 euro
 • Alleenstaand ouder 15.210 euro
 • Gehuwden 15.210 euro
 • Vrijlating eigen woning 64.100 euro

Vermogensgrens Chronisch Zieken

Het vermogen is niet hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Het vermogen uit een eigen woning blijft buiten beschouwing.

 • Alleenstaand of alleenstaand ouder 57.000 euro
 • Gehuwden 114.000 euro

Bedragen IIT (Individuele Inkomenstoeslag) 2023

 • Alleenstaanden  478,26 euro
 • Alleenstaand ouders 614,91 euro
 • Gehuwden 683,23 euro

Tarieven 2022

Inkomensgrenzen 120% van de bijstandsnorm vanaf 1 januari 2022

Alleenstaanden of alleenstaand ouders

 • Alleenstaanden 18, 19, of 20 jaar 323,41 euro
 • Alleenstaanden 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 1.310,05 euro
 • Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd 1.455,67 euro

Gehuwden/samenwonenden

 • 18, 19 of 20 jaar met kinderen 1021,13 euro
 • 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen 646,82 euro
 • Eén persoon jonger dan 21 jaar, met kinderen. De andere persoon ouder dan 21 jaar 1.633,46 euro
 • Eén persoon jonger dan 21 jaar, zonder kinderen. De andere persoon ouder dan 21 jaar 1.259,16 euro
 • 21 jaar of ouder, beiden tot de pensioengerechtigde leeftijd 1.871,50 euro
 • Eén of beide personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd 1.971,05 euro

Personen die verblijven in een inrichting

 • Alleenstaande 455,62 euro
 • Gehuwden 740,03 euro

Inkomensgrenzen 100% van de bijstandsnorm vanaf 1 januari 2022

Alleenstaanden of alleenstaand ouders

 • Alleenstaanden 18, 19, of 20 jaar 269,51 euro
 • Alleenstaanden 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 1091,71 euro
 • Alleenstaande, ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd 1.213,06 euro

Gehuwden/samenwonenden

 • 18, 19 of 20 jaar met kinderen 850,94 euro
 • 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen 539,02 euro
 • Eén persoon jonger dan 21 jaar, met kinderen. De andere persoon ouder dan 21 jaar 1.633,46 euro
 • Eén persoon jonger dan 21 jaar, zonder kinderen. De andere persoon ouder dan 21 jaar 1.049,30 euro
 • 21 jaar of ouder, beiden tot de pensioengerechtigde leeftijd 1.559,58 euro
 • Eén of beide personen ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd 1.642,54 euro

Personen die verblijven in een inrichting

 • Alleenstaande 379,68 euro
 • Gehuwden 616,69 euro

Vermogensgrenzen voor bijzondere bijstand, IIT en minimaregelingen 2022

 • Alleenstaande 6.505 euro
 • Alleenstaand ouder 13.010 euro
 • Gehuwden 13.010 euro
 • Vrijlating eigen woning 54.900 euro

Vermogensgrens Chronisch Zieken

Het vermogen is niet hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Het vermogen uit een eigen woning blijft buiten beschouwing.

 • Alleenstaand of alleenstaand ouder 50.650 euro
 • Gehuwden 101.300 euro

Vrijlating

Voor de bijzondere bijstand en de minimaregelingen gelden er vrijlatingen, zoals bepaald in de Participatiewet. Deze vrijlatingen gelden niet voor de regeling chronisch zieken.

Bedragen IIT (Individuele Inkomenstoeslag) 2022

 • Alleenstaanden  436,68 euro
 • Alleenstaand ouders 561,45 euro
 • Gehuwden 623,83 euro