Evenementenvergunning aanvragen

De uiterlijke termijn voor de aanvraag is 10 weken. De termijn is 24 weken voor een evenement met verhoogde risico’s. Doe ruim voor deze tijd een conceptaanvraag (16 of 30 weken).
Let op: zonder de verplichte documenten kunt u uw aanvraag niet indienen. Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen als deze niet compleet is.

De aanvraag

Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning stuurt u deze documenten mee:

 1. Een toelichting op uw aanvraag middels een ingevuld PDF bestand. Let op: sla dit document eerst op, vul hem dan in en voeg het toe aan de aanvraag.
 2. Een plattegrond van het evenement. De plattegrond moet aan wettelijke eisen voldoen. De vereisten kunt u lezen in de handleiding inrichtingstekening evenement, 

Indien van toepassing stuurt u nog andere documenten mee. De vergunningverlener kan mogelijk nog om andere informatie vragen.

Neem minimaal 16 weken voor het evenement contact op met team vergunningen Apv of 30 weken als u een hoog-risico-evenement organiseert. Zij kunnen u vertellen wat u moet meesturen, om het proces vlot te doorlopen. Mail naar teamapvvergunningen@westbetuwe.nl.

Documenten die u moet meesturen

 •  Een toelichting op uw aanvraag middels een vaste vragenlijst. Dit is een verplichte bijlage bij iedere vergunningaanvraag. Team vergunningen Apv gebruikt dit formulier om de vervolgstappen te bepalen. Mogelijk moet u hierna nog een veiligheidsplan indienen.

Indien van toepassing:

 • Een veiligheidsplan als uw evenement impact heeft op gebied van veiligheid, verkeer en/of gezondheid. Hiervoor kunt u het format veiligheidsplan gebruiken. 
 • Constructieve gegevens (zoals een tentboek) als u een tent of podium plaatst. 
 • Schriftelijke toestemming voor gebruik van andermans grond of gebouw.
 • De gebruiksvergunning van het gebouw waarin het evenement plaatsvindt. Het veiligheidsplan van het evenement moet passen bij het noodplan van het gebouw.
 • Een aanvraag voor een ontheffing van de Alcoholwet als u alcoholhoudende dranken verstrekt voor gebruik ter plaatse. 
 • Kansspelactiviteit voor evenement melden.

De vergunningverlener kan om aanvullende informatie vragen, als dit nodig is.

Let op: zonder de verplichte documenten kunt u uw aanvraag niet indienen. Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen als deze niet compleet is. 

Hulpmiddelen bij organiseren van evenement

Om uw vergunningsaanvraag goed voor te bereiden vragen wij u de volgende documenten te gebruiken en te raadplegen.

 1. Veiligheidsplan en Calamiteitenplan (download hierboven)

 2. Criteria voor inrichtingstekeningen (of: plattegronden)
 3. Voorbeelden uit de praktijk
  1. Jaarmarkt Beesdexterne-link-icoon
  2. Kermisexterne-link-icoon

Vragen?

We helpen u graag. Neem daarom contact op met team vergunningen Apv. De medewerkers van team vergunningen Apv kunnen u verder informeren. Mail naar teamapvvergunningen@westbetuwe.nl.