Tiny House voorbeeld

Grond en plannen voor Tiny Houses? Laat het ons weten

05 september 2023
Dorpen en stadjes

Bouwen in alle kernen is één van de speerpunten van het West Betuwse college. Naast reguliere woningbouw is er ook aandacht voor flexibele, tijdelijke woonvormen. West Betuwe heeft beleidsregels opgesteld om plannen van initiatiefnemers voor het plaatsen van Tiny Houses te beoordelen. Heb jij een geschikt perceel waarop je vijf tot tien Tiny Houses wilt plaatsen, neem dan contact op met het team ROW.  

Tiny Houses (letterlijke vertaling: kleine huisjes) zijn ooit ontstaan voor en door mensen die zo duurzaam mogelijk willen wonen en leven. De laatste tijd wonen ook steeds vaker starters in een Tiny House.

Drie pilotlocaties

De gemeente wil graag drie pilotlocaties mogelijk maken voor Tiny Houses.  De locaties liggen bij voorkeur in de bebouwde kom of aan de rand van een kern. De Tiny Houses mogen maximaal vijftien jaar blijven staan.

Ruimtelijke procedures blijven nodig

De beleidsregels geven kaders aan waaronder de gemeente medewerking kan verlenen aan een initiatief. Om een initiatief mogelijk te maken zal er ook altijd een ruimtelijke procedure gevolgd  worden. Voordat een procedure voor een pilotlocatie start, betrekt de initiatiefnemer de omgeving bij de ontwikkeling.

Meer informatie

Op www.westbetuwe.nl/beleidsregels-tiny-houses staan de beleidsregels.