Beleidsregels Tiny Houses

Er zijn beleidsregels om plannen van initiatiefnemers voor het plaatsen van Tiny Houses te beoordelen.

Tiny Houses (letterlijke vertaling: kleine huizen) zijn een flexibele, tijdelijke oplossing om de druk op de woningmarkt te verkleinen. Deze woonvorm is ooit ontstaan voor en door mensen die zo duurzaam mogelijk willen wonen en leven. De laatste tijd wonen ook steeds vaker starters in een Tiny House. 

De gemeente wil graag drie pilotlocaties mogelijk maken met ieder vijf tot tien Tiny Houses. De locaties liggen bij voorkeur in de bebouwde kom of aan de rand ervan. De Tiny Houses mogen maximaal vijftien jaar blijven staan.

De gemeente komt graag in contact met inwoners die een geschikt perceel hebben waarop zij Tiny Houses willen plaatsen. De beleidsregels geven de kaders waaraan een initiatief moet voldoen.

Om Tiny Houses mogelijk te maken zal er ook altijd een ruimtelijke procedure gevolgd moeten worden. Voordat een procedure voor een pilotlocatie start, betrekt de initiatiefnemer de omgeving bij de ontwikkeling.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team ROW, telefoon 0345 - 72 88 00.