Handleiding inrichtingstekening evenement

Een verplicht onderdeel van de vergunningaanvraag is de inrichtingstekening van het evenemententerrein of een plattegrond van het evenemententerrein. Het soort evenement bepaalt wat de eisen zijn die wij stellen aan de plattegrond. In deze handleiding staat een stappenplan, voorbeelden en aandachtspunten voor de verschillende inrichtingen.

Hieronder staat een voorbeeld van een type inrichtingstekening.

In drie stappen naar een goede inrichtingstekening

Stap 1: Zorg voor de juiste ondergrond

De tekening hoort op schaal te zijn en een noordpijl te hebben. Het is belangrijk een luchtfoto mee te leveren die illustreert hoe de ondergrond er uit ziet. Ga daarnaast altijd naar de locatie om foto’s te nemen van de werkelijke situatie, omdat de luchtfoto gedateerd kan zijn. Zet deze foto’s in een fotoverslag.

Welke schaal u gebruikt is afhankelijk van de grootte van het terrein. Knip, als het nodig is op grote locaties, de plattegrond op in delen om detail te kunnen laten zien. De gemeente stelt digitale ondergronden beschikbaar waar u op kunt tekenen. Mail uw verzoek met het adres van uw evenement naar teamapvvergunningen@westbetuwe.nl.

Stap 2: Kies de manier van intekenen

Teken de plattegrond in met de hand of digitaal. De ingetekende objecten moeten wel op schaal zijn. Investeer liever in een technische tekening. Vooral als je plattegrond jaarlijks nauwelijks verandert, scheelt dit je veel tijd in de productie en in het vergunningenproces. Voor bepaalde situaties is een technische tekening verplicht.

Stap 3: Wees bekend met de veiligheidsvereisten

De plattegrond wordt getoetst op veiligheidszaken zoals publieksdoorstroming, brandveiligheid, vluchtveiligheid en de mogelijkheid voor snelle hulpverlening. Als de tekening meteen aan de veiligheidseisen voldoet scheelt dit veel tijd in het vergunningenproces. Wees dus ruim vóór het indienen van de aanvraag bekend met de vereisten. Kijk hier de video van de brandweer over de uitleg van de wettelijke regels.externe-link-icoon

In deze handleiding gaan we iets dieper in op dit toetsingskader en de indieningsvereisten per type inrichting.

Het algemene toetsingskader

Let op de volgende vereisten.

 1. Houd rekening met bestaande objecten zoals straatmeubilair, prullenbakken, vaste verlichting, parkeerterreinen, gebouwen en de vluchtroutes daarvan.
 2. Geef de meest geschikte aanrijdroute voor hulpdiensten aan in het rood. Houd er rekening mee dat zij mogelijk een opstelplaats en ruimte om te draaien nodig hebben. De afmetingen:
  1. Doorgang 4,5 meter (waarvan 3,25 meter verhard).
  2. Minimaal 4,2 meter hoog.
  3. Geschikt voor een totaalgewicht van 15 ton en een aslast van 10 ton.
 3. Geef de begrenzing weer. Dit kunnen bestaande gebouwen of muren zijn, hoog hekwerk of laag hekwerk.
 4. Geef de locatie van de brandweeringang weer. Dit mag géén belangrijke vluchtweg zijn voor het publiek. Noteer deze ingang tekstueel als CADO (calamiteitendoorgang).
 5. Geef nooduitgangen en vluchtroutes weer. Geef de vrije breedte hiervan in centimeters of meters weer. Bezoekers moeten twee richtingen op kunnen vluchten.
 6. Blokkeer geen nooduitgangen en vluchtroutes. Let er bijvoorbeeld op dat u géén fietsparkeerplaats inricht in een belangrijke vluchtweg naar een veilige plaats.
 7. Als er brand ontstaat mag dit niet overslaan. Houd daarom 2 meter afstand tussen foodtrucks en andere kramen met brandstof. Als je gas gebruikt moet je 5 meter afstand houden.
 8. Foodtrucks en andere kramen met brandstof moeten minimaal 5 meter uit de gevel van nabijgelegen bebouwing staan.
 9. Zet geen foodtrucks of brandbare objecten in de vluchtroutes.

Tips en indieningsvereisten

Vermeld de volgende punten op de plattegrond.

 1. De calamiteitenroute van de hulpdiensten.
 2. De brandweeringang en calamiteitendoorgangen.
 3. De nooduitgangen en afmetingen hiervan.
 4. De hoofdingang en uitgang. 
 5. Alle te plaatsen bouwwerken en gebruiksbestemming intekenen inclusief exacte afmetingen (tent(en), tribune(s), kramen, podia, geluidstorens, bar, springkussen, elektriciteitsvoorzieningen, stoelenplan, afvalbakken, beeldschermen, vlaggenmasten etc.
 6. Plaatsing van bouwwerken. Gebruik je een gesloten tent voor meer dan 150 personen? Zet op de tenttekening de volgende informatie.
  1. Een maat- of schaalaanduiding en een noordpijl.
  2. De voor personen beschikbare oppervlakte.
  3. De gebruiksbestemming.
  4. De inventaris en inrichting (zoals bars, podium, meubilair en laag hekwerk).
  5. Brand- en rookwerende scheidingsconstructies.
  6. Draairichting van doorgangen en nooddeuren.
  7. Nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan.
  8. Symbolen van vluchtrouteaanduidingen en noodverlichting.
  9. Brandblusvoorzieningen met duiding van het type.
 7. De symbolen voor de nooduitgangen, vluchtroutes en brandblusvoorzieningen moeten overeenkomen met NEN 1413.
 8. De netto beschikbare m² gebruiksoppervlakte voor personen (geef de hoogste bezetting op) op het terrein en in de bouwsels weergeven.
 9. Locatie hekwerk. Licht toe welk type hekwerk het is, en geef het aan als het een geblindeerd hekwerk is.
 10. Locatie EHBO-post(en).
 11. Locatie en aantal toiletten.
 12. Brandkranen en brandputten.

  Zie bovenstaande voorbeelden van geschikte inrichtingstekeningen. Gebruik duidelijke symbolen in je plattegrond, en voeg een legenda toe.