Evenement: melden of vergunning

Heb ik een vergunning nodig of is een melding voldoende?

Als u één van onderstaande vragen met 'ja' beantwoordt moet u een evenementenvergunning aanvragen.

 • Is het evenement meerdaags?
 • Zijn er bij het evenement meer dan 200 personen aanwezig?
 • Begint het evenement vóór 8 uur ’s ochtends of op zondag vóór 13.00 uur?
 • Eindigt het evenement na 23.00 uur ’s avonds?
 • Wordt er voor 08.00 uur of na 23.00 uur muziek ten gehore gebracht?
 • Worden er objecten geplaatst met een oppervlakte van meer dan 10m2?
 • Moeten er straten worden afgesloten?
 • Vindt het evenement plaats op de rijbaan, fietspad of parkeerplaats?
 • Als u overal 'nee' op kunt beantwoorden kunt u volstaan met een melding.

Houd er rekening mee dat er altijd een organisator moet zijn. U moet uw evenement 10 werkdagen voor aanvang melden.

De voorwaarden voor het melden of aanvragen van een vergunning voor een evenement staan in de Algemene Plaatselijke Verordening. 

Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning stuurt u deze documenten mee:

Indien van toepassing:

 • Een veiligheidsplan als uw evenement impact heeft op gebied van veiligheid, verkeer en/of gezondheid. Hiervoor kunt u onderstaand format veiligheidsplan gebruiken.
 • Constructieve gegevens (zoals een tentboek) als u een tent, podium of iets dergelijks plaatst.
 • Schriftelijke toestemming voor het gebruik van andermans grond of gebouw.
 • De gebruiksvergunning van het gebouw waarin het evenement plaatsvindt. Het veiligheidsplan van het evenement moet passen bij het noodplan van het gebouw.
 • Een aanvraag voor een ontheffing van de Alcoholwet als u alcoholhoudende dranken verstrekt voor gebruik ter plaatse.

De vergunningverlener kan mogelijk nog om andere informatie vragen, als dit nodig is.

Let op: zonder deze documenten kunt u uw aanvraag niet indienen. Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen als deze niet compleet is.  

Uw aanvraag moet minimaal 10 weken voor de start van het evenement worden ingediend. De aanvraag moet volledig zijn. We raden aan om 16 weken van tevoren een conceptaanvraag in te dienen. Let op: U moet ook een aantal documenten meesturen, anders kunt u uw aanvraag niet indienen.