Duurzaamheid

De ambitie van de gemeente West Betuwe is om in 2050 energieneutraal te zijn. Energieneutraal houdt in dat we in 2050 binnen onze gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie (zon, wind of biomassa) opwekken als we verbruiken. We vragen iedereen om mee te doen, inwoners én bedrijven.

Het is een ambitieuze doelstelling, maar als groene plattelandsgemeente willen we hierin vooroplopen. Natuurlijk geven we zelf het goede voorbeeld! We verduurzamen de gemeentelijke gebouwen en breiden ons wagenpark uit met elektrische auto’s, fietsen en scooters. We breiden het aantal laadpalen voor elektrisch rijden in de gemeente fors uit. In het gemeentehuis scheiden we ons afval en we zullen steeds meer producten en diensten maatschappelijk verantwoord inkopen.

Gratis advies voor inwoners en bedrijven bij De Knop

De gemeente ondersteunt De Knop als centrum voor duurzaamheid. Hier kunnen inwoners en bedrijven terecht voor advies over duurzaam wonen en leven. De Knop organiseert ook regelmatig workshops en informatieavonden over bijvoorbeeld gasloos wonen of ledverlichting.
Meer informatie op de website van De Knop.