Waaljutters

Na de hoogwaterperiode blijft er langs de Waal veel zwerfafval achter. Het ziet er niet alleen onaantrekkelijk uit, maar het is ook slecht voor mens, natuur en milieu. Wilt u als vereniging of stichting een steentje bijdragen aan een schone omgeving? Word Waaljutter en help mee. Daarmee verdient u ook nog eens extra kasgeld.

Na de hoogwaterperiode blijft er langs de Waal veel zwerfafval achter. Het ziet er niet alleen onaantrekkelijk uit, maar het is ook slecht voor mens, natuur en milieu. Wilt u als vereniging of stichting een steentje bijdragen aan een schone omgeving? Word Waaljutter en help mee. Daarmee verdient u ook nog eens extra kasgeld.

Wij nodigen verenigingen en stichtingen uit West Betuwe uit om een stukje Waal op te schonen op zaterdag 14 maart. Voor het opruimen van een tracé (ongeveer 2 km) ontvangt de organisatie een financiële vergoeding van 350 euro. Per tracé ruimt een groep van minimaal 10 personen op. Er zijn 17 tracés beschikbaar. Bij teveel aanmeldingen gaan we loten. Om mee te doen kunt u de naam van de vereniging of stichting, adres en telefoonnummer mailen naar otto.de.nobel@westbetuwe.nl. Inschrijven kan tot en met 15 februari. Meer informatie over dit project kunt u vinden via de www.schonerivieren.org.  

Landeigenaren langs de Waal

Tijdens het project ‘Schone en beleefbare Waal’ komen de groepen langs verschillende tracés aan de Waal in de gemeente West Betuwe. Het kan zijn dat u landeigenaar bent van één van de kavels gelegen in een tracé. Heeft u bezwaar of vragen? U kunt dit voor 15 februari doorgeven via gemeente@westbetuwe.nl of 0345 – 72 88 00.