Aardgasvrij wonen en werken

In de Transitievisie Warmte staat hoe we in 2050 aardgasvrij kunnen wonen en werken. Tot 2030 ligt de focus op besparen, isoleren en leren.

In de Transitievisie Warmte staat hoe we in 2050 aardgasvrij kunnen wonen en werken. Dat lijkt nog ver weg, toch willen we nu al samen met u stappen zetten. Tot 2030 ligt de focus op besparen, isoleren en leren.

Besparen, isoleren en leren

Door beter te isoleren, kunnen we energie besparen. Want wat niet nodig is, hoeft ook niet opgewekt te worden. Daarnaast hopen we snel meer te leren over duurzame oplossingen. Wat werkt en wat niet? Wat is betaalbaar? En wat is praktisch haalbaar? Daarom doe we mee aan pilotprojecten.

Pilots

Op dit moment lopen er twee pilots in de gemeente West Betuwe. In Enspijk bijvoorbeeld. Daar kijken de inwoners, samen met een externe projectleider en de gemeente, of het gebruik van warmte uit de Linge een optie is om Enspijk aardgasvrij te makenexterne-link-icoon.  De andere pilot is een idee van Fruitmasters. Het bedrijf onderzoekt de mogelijkheden om restwarmte te gebruiken als alternatief voor aardgas.

Waarom een Transitievisie Warmte?

Nederland wil dat uiterlijk in 2050 alle gebouwen aardgasvrij zijn. Dit vermindert de CO2-uitstoot en dat is belangrijk voor het klimaat. In het landelijke Klimaatakkoord van 2019 is daarom afgesproken dat iedere gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte maakt.

Aardgasvrij, hoe en wanneer?

In sommige kernen van West Betuwe staan nog veel oudere en vrijstaande woningen. Voor de hand liggende alternatieven voor collectieve voorzieningen zijn er nog niet. Daarom krijgt de visie een vervolg in een uitvoeringsplan met concrete aanbevelingen en participatieplan.

Wat gaat de transitie kosten?

De gemeente verwacht dat de totale kosten van de warmtetransitie groot zullen zijn. Welk deel van die kosten voor rekening komt van inwoners, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties of overheden is niet bekend. Leidend daarbij is dat iedereen mee moet kunnen doen. Warmte moet betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld door het collectief te regelen.

Zelf energie besparen

Advies over energiebesparing en thuis energie opwekken krijgt u bij het Energieloket West Betuwe. Het Energieloket is gevestigd in De Knopexterne-link-icoon in Geldermalsen.