Gemeentehuis

Dienstverlening West Betuwe net voldoende

28 november 2023
Dienstverlening

In 2023 is er een burgerpeiling gehouden over de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente West Betuwe. De gemeente scoort over het algemeen een kleine voldoende.

Inwoners zijn over het algemeen heel tevreden over hun woonomgeving. De gemeente scoort minder goed bij de dienstverlening en de wijze waarop de gemeente haar burgers betrekt bij de plannen en projecten. Het rapport wordt aangeboden aan de raad en is aan te vragen via onze website Burgerpeiling | Gemeente West Betuweexterne-link-icoon.

Het kan en moet beter

De gemeentelijke organisatie heeftde ambitie om beter te scoren op haar dienstverlening.Wethouder Govert van Bezooijen (Dienstverlening): “De cijfers uit de peiling geven geen rooskleurig beeld over de gemeente. Het is voor mij reden tot zorg, want het kan en moet beter. Dit betekent dat er op korte termijn een plan van aanpak komt om de dienstverlening, communicatie, participatie en relatie tot de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties te verbeteren. Dit betreft een inspanning van de gehele organisatie. We weten dat er per gebied en kern verschillen in behoeftes en opvattingen zijn. Omdat wij hiermee rekening willen houden, doen wij er onderzoek naar. Op deze manier hopen wij beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van inwoners.”

Waardering

De Burgerpeiling is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en biedt inzicht in hoe inwoners de gemeente waarderen. Het laat ook zien in hoeverre de gemeente aansluit bij de leefwereld van inwoners. De vragen gingen over vier maatschappelijke thema’s waarbij West Betuwe:

 1. de kwaliteit van de woon- en leefomgeving;
 2. de relatie burger-gemeente;
 3. de gemeentelijke dienstverlening
 4. de kwaliteit van zorg en welzijnsfaciliteiten

Verbeterpunten

De verbeterpunten die inwoners in hun open antwoorden naar voren brachten, komen veelal overeen met onze kernagendapunten. Onderstaand een kleine greep uit de gegeven open antwoorden.

 • Meer groenonderhoud;
 • Meer faciliteiten zoals prullenbakken, bankjes en glascontainers;
 • Meer woningen bouwen;
 • Aanpakken van verkeersoverlast;
 • De website gebruiksvriendelijker maken, zodat informatie beter vindbaar is;
 • Sneller reageren op inwoners nadat zij een e-mail hebben gestuurd of hebben gebeld;
 • Sportactiviteiten toegankelijker maken.

Beter contact en meer meedenken

Van Bezooijen: “ Voor het contact met onze inwoners zijn er de afgelopen tijd diverse zaken opgepakt. Stapje voor stapje moderniseren we onze dienstverlening, ook digitaal. En we kijken naar hoe de processen verlopen en waar er verbeteringen nodig zijn. Er is een meedenkfunctionaris aangesteld die inwoners, ondernemers en organisaties begeleidt die vastlopen met hun vraag en/of klacht.

In het vernieuwde gemeentehuis kun je bij de balie terecht met al je vragen en meldingen. Er is onlangs een nieuwe data analist in dienst getreden die op basis van verzamelde gegevens aangeeft waar onze dienstverlening anders kan. Vooral bij post, telefonie en meldingen buitenruimte zijn de processen tegen het licht gehouden. We zijn ook benieuwd naar de ervaringen van melders en vragen hen mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek.”