Carpoolplaats Enspijk

Voor de snelweg A2 heeft de rijksoverheid het programma MIRT A2 knooppunt Deil-Vught opgericht. Doel van dit programma is om de groei van het verkeer op de A2 tussen knooppunt Deil en Vught te beheersen en de doorstroming te behouden. Daarbij kijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen met onder andere Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en Regio Rivierenland naar oplossingen voor de korte, middellange en lange termijn. Carpoolplaatsen in de directe omgeving van de A2 zijn een korte termijn maatregel en leveren een bijdrage aan minder verkeer tijdens de spits

Uit onderzoek komt naar voren dat de locatie in Enspijk hiervoor zeer geschikt is. In overleg tussen gemeente en bestuur van de ijsclub is de ijsbaan als voorkeurslocatie aangewezen om gedeeltelijk in te richten als carpoolplaats.

In samenspraak met inwoners Enspijk

Het college heeft aangegeven mee te willen werken aan de realisatie van de carpoolplaats. Daarbij vindt het college het belangrijk om in gesprek met de inwoners en organisaties van Enspijk te gaan over hoe de carpoolplaats zo goed mogelijk ingepast kan worden in de omgeving. We horen graag welke zorgen, ideeën en wensen inwoners hebben.

Voortgang

  • 27 September 2023: informatieavond. Nadere informatie volgt. Inwoner, ondernemers en organisaties in Enspijk krijgen hiervoor een uitnodiging.
  • 4 juli 2023:  college besluit om een overeenkomst te tekenen met de Staat. Dit betekent dat de rijksoverheid budget ter beschikking stelt voor de verkenning van een mogelijke carpoolplaats en, als realisatie mogelijk blijkt, ook aan te kunnen leggen. Onderdeel van de verkenning is het gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties in Enspijk over mogelijke zorgen, aandachtspunten en kansen.

Contact

Heeft u vragen over dit project, neemt u dan contact op met henk.harms@westbetuwe.nl