Besluiten Omgevingswet ter inzage

Op deze pagina staan de besluiten over de fysieke leefomgeving die digitaal ter inzage liggen.

Het gaat om de volgende besluiten:

Kostenverhaalsovereenkomsten

Bij nieuwe ontwikkelingen verhaalt de gemeente regelmatig de kosten op de initiatiefnemer. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan kosten voor het bouwrijp maken van een stuk grond of bijdragen aan het aanleggen van een weg voor de ontsluiting van een nieuwe wijk. Hiervoor sluiten gemeente en initiatiefnemer een kostenverhaalsovereenkomst. Het is wettelijk verplicht om de zakelijke inhoud ter inzage te leggen. Er zijn geen formele reactiemogelijkheden zoals een zienswijze geven, bezwaar maken of in beroep gaan. U kunt de beschrijvingen van de overeenkomsten wel inzien. 

Besluiten over een uitgebreide procedure

Een uitgebreide procedure is verplicht als een plan grote gevolgen heeft voor de leefomgeving én het college inschat dat er meerdere mensen zijn die daar iets van vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kappen van een monumentale boom, een nieuwe functie in een gebied of het bouwen van meerdere huizen. 

We zijn wettelijk verplicht om het besluit en de bijbehorende stukken elektronisch ter inzage te leggen.  Afhankelijk van de fase van de besluitvorming kunt u een zienswijze geven of in beroep gaan. 

Leesbaar en toegankelijk

We proberen om de documenten zo leesbaar en toegankelijk mogelijk te presenteren. Dit lukt  niet altijd omdat de onderwerpen soms ingewikkeld zijn. En omdat andere partijen de documenten aanleveren. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met ons klantencontactcentrum. U bereikt een medewerker telefonisch via 0345 - 72 88 00.

Officiële bekendmakingen

Omgevingsvergunningen waarvoor we een reguliere procedure kunnen volgen, hoeven we alleen bekend te maken. Alle bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.

Reageren op besluiten

De manier waarop u kunt reageren hangt af van de fase van de besluitvorming. In de officiële bekendmaking staat of en hoe u kunt reageren.