Verhaalsovereenkomsten

Is er een overeenkomst afgesloten? 

Hieronder staan de kostenverhaalsovereenkomsten die de gemeente de afgelopen zes weken heeft gesloten met ontwikkelende partijen. De overeenkomsten liggen zes weken  geanonimiseerd digitaal ter inzage. Er zijn geen formele reactiemogelijkheden. 

Reageren na definitief besluit

Reageren op een ontwikkeling is bij de gemeente pas mogelijk als een besluit in voorbereiding is en een definitief besluit is genomen. Deze besluiten vindt u onder de kopje ‘Besluiten uitgebreide procedures in voorbereiding – mogelijkheid zienswijze te geven’ en ‘Definitieve besluiten uitgebreide procedures’.

Er liggen nu geen stukken ter inzage.