Definitieve besluiten uitgebreide procedures

Definitieve besluiten

Hier staan de stukken van definitieve besluiten over uitgebreide procedures. In de beroepstermijn van zes weken kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen. De stukken blijven op deze pagina staan totdat een eventuele beroepsprocedure is afgerond. Hoe u een beroepsschrift indient, leest u in de officiële bekendmaking van het besluit.

Er liggen nu geen stukken ter inzage.