Begraafplaatsen, urnenmuren en crematoria

Veel mensen praten niet graag over de dood en over wat er daarna gebeurt. Dat vinden ze spannend, eng of zelfs luguber. En toch hoort het ook bij het leven. Sta er eens bij stil. De gemeente legt graag uit hoe we daarmee omgaan in West Betuwe.

Resultaten vragenlijst begraafplaatsen

In oktober 2023 vroegen we aan inwoners wat zij vonden van de 31 algemene begraafplaatsen in onze gemeente. 509 mensen vulden de vragenlijst in. 

Een paar resultaten: 

 • De meeste respondenten zijn tevreden over het algemene beeld van de begraafplaatsen. Tevreden tot zeer tevreden zijn zij over de begraafplaatsen in Vuren (Graaf Reinaldweg), Est, Asperen, Geldermalsen (Emmalaan) en Herwijnen. (Zeer) ontevreden zijn zij over de volgende begraafplaatsen: Spijk (Zuiderlingedijk), Meteren (Bredestraat), Heukelum (Torenstraat) en Hellouw.
 • Als respondenten ontevreden zijn, gaat dat vooral over het onderhoud van het groen. Ook doen meerdere respondenten suggesties voor bomen en struiken op de begraafplaatsen, zoals meer (grote) bomen op plekken waar ze geen overlast geven en meer bloeiende planten en struiken. 
 • Oudere respondenten vinden de toegankelijkheid van de begraafplaats met een rollator of rolstoel en de mogelijkheid om te rusten op een bankje belangrijk. 
 • Er is behoefte aan onder andere (meer) waterpunten die ook in de winter te gebruiken zijn en gereedschap/schoonmaakmiddelen. 
 • 81% van de respondenten vindt dat er voldoende begraafvormen en asbestemmingen worden aangeboden. Er is vraag naar strooivelden, urnenmuren en urnentuinen. Bij begraven is er vraag naar particuliere dubbelgraven. Een groot deel van de respondenten is positief over natuurlijk begraven. 

Benieuwd naar alle resultaten? Lees het analyserapport. U kunt het analyserapport ook opvragen bij de begraafplaatsadministratie via 0345 – 72 88 00. 

De resultaten van de vragenlijst gebruiken we bij het maken van het nieuwe beleid- en beheerplan begraafplaatsen. De verwachting is dat het college het beleid- en beheerplan voorjaar 2024 aan kan bieden aan de gemeenteraad. 

Cremeren of begraven

De één geeft voorkeur aan begraven. De ander kiest voor cremeren. Dat is een persoonlijke keuze. De gemeente heeft algemene en particuliere (urnen)graven. Daarbij zijn verschillende voorwaarden. Bij een particulier (urnen)graf koopt u de grafrechten. U bepaalt wie er wordt begraven. Bij een algemeen graf zijn wij de rechthebbende. 

Strooien van as

De gemeente heeft op een aantal begraafplaatsen speciale plekken voor het verstrooien van as. Dit is een strooiveld. Nabestaanden kunnen zelf kiezen of zij aanwezig willen zijn bij het verstrooien. Op het veld mag u geen bloemen of andere voorwerpen neerleggen.

Natuurlijk begraven

De algemene begraafplaats in Ophemert is sinds begin 2023 uitgebreid met een natuurlijke begraafplaats. Lees meer informatie

Op de begraafplaats

Wij vragen bezoekers van begraafplaatsen rekening te houden met het karakter van een begraafplaats en er voor te zorgen dat hun gedrag niet storend is voor anderen. Lawaai, in de vorm van schreeuwen, radio's of anders is dan ook niet gepast.

Huisdieren moeten aan de lijn worden gehouden.

De gemeente maakte een folder over begraven. U kunt deze opvragen via gemeente@westbetuwe.nl of  0345 - 72 88 00. 

Wilt u meer weten of heeft u vragen?
Neem contact op met Team begraven via 0345 - 72 88 00. 

Begraafplaatsen

U bent op de algemene begraafplaatsen elke dag welkom vanaf een half uur na zonsopkomst tot een half uur voor zonsondergang.

Algemene begraafplaatsen in de gemeente:

 • Acquoy: Achterweg
 • Asperen: Heukelumseweg*
 • Beesd: Schuttersweg*
 • Buurmalsen: Lingedijk*
 • Deil: ’t Oosteneind*
 • Enspijk: Beemd
 • Est: Esterweg
 • Geldermalsen: Lange Akker*
 • Haaften: Bernhardstraat*
 • Hellouw: Beatrixstraat*
 • Herwijnen: Peperstraat*
 • Heukelum: Achterweg*
 • Meteren: Bredestraat*
 • Opijnen: Slotstraat*
 • Ophemert: Hermoesestraat*
 • Spijk: Spijkse Steeg*
 • Tuil: Haarstraat*
 • Varik: Weiweg*
 • Vuren: Graaf Reinaldweg*
 • Waardenburg: Kaalakkerstraat*

Op de met een sterretje (*) aangegeven begraafplaatsen is een urnenmuur (columbarium) aanwezig voor de plaatsing van urnen.

Begraafplaatsen waar geen graven meer worden uitgegeven:

 • Beesd: Veerweg
 • Geldermalsen: D.J. van Wijkstraat
 • Haaften: Engelenhof
 • Heukelum: Torenstraat
 • Meteren: Rijksstraatweg
 • Opijnen: Stoepstraat
 • Spijk: naast de N.H. kerk
 • Tuil: Sint Antoniestraat
 • Vuren: Waaldijk

Naast de algemene begraafplaatsen zijn er in de gemeente West Betuwe zestien niet-gemeentelijke begraafplaatsen. Deze begraafplaatsen worden beheerd door verschillende kerkelijke organisaties.

Kosten

Begraven op een gemeentelijke begraafplaats kost geld. Die kosten bestaan uit de handeling voor het begraven, grafrechten en het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen. Deze tarieven liggen officieel vast. Ieder jaar verandert dit. 

Urnenmuren

Een nis in een urnenmuur (columbarium) biedt plaats aan twee urnen en wordt afgesloten door een natuurstenen afdekplaat.

Crematoria

In de gemeente West Betuwe is een crematorium. Crematorium 't Lief, Ridder Ridderslag 5-7 in Beesd. In de verdere omgeving zijn crematoria in Beuningen, Nieuwegein, Nieuwkuijk, Rosmalen, Tiel en Utrecht.

Na een crematie wordt de as vier weken bewaard door het crematorium. Na deze wettelijk vastgestelde periode mag de as verstrooid, begraven of bijgezet worden. Op alle begraafplaatsen van de gemeente West Betuwe is er de mogelijkheid tot begraven van een urn met as in een algemeen of particulier urnengraf. Op de meeste begraafplaatsen is het ook mogelijk de urn in een columbarium te plaatsen. Ook is op een aantal begraafplaatsen een strooiveld aanwezig.