Grafrechten en onderhoudrechten

Grafrechten en onderhoudsrechten voor algemene en particuliere graven, urnennissen en urnengraven. Hoe verlengt u de grafrechten, of hoe doet u er juist afstand van? Wie wordt bedoeld met de rechthebbende? En wat zijn de kosten voor begraven?
U kunt het online formulier niet tussendoor opslaan.

Wijziging doorgeven per post

Geeft u de wijziging liever per post door? Gebruik dan onderstaand formulier.

Vragen?

Heeft u vragen over grafrechten? Bel of mail naar

Particulier of algemeen graf

Particulier graf

Rechten op een particulier graf gelden 20 of 30 jaar. Na die periode kunt u de rechten verlengen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • een particulier graf voor het daarin begraven van 1 persoon.
 • een particulier graf voor het daarin begraven van 2 personen.
 • een particulier graf voor het daarin begraven van een levenloos geboren kind of een kind tot 12 jaar.
 • een grafkelder (vergunningskosten en kosten voor het aanbrengen van de kelder zijn voor rekening van de grafeigenaar).
 • een particulier urnengraf voor 2 asbussen.
 • een particuliere urnennis voor 2 asbussen (in Asperen, Beesd, Buurmalsen, Deil, Geldermalsen, Haaften, Hellouw, Herwijnen, Heukelum, Meteren, Ophemert, Opijnen, Spijk, Tuil, Varik, Vuren en Waardenburg.)

Algemeen graf

Er bestaat ook de mogelijkheid te worden begraven in een algemeen graf.

 • Een algemeen graf is en blijft van de gemeente.
 • Afhankelijk van de begraafplaats wordt 1-diep of 2-diep begraven. Bij 2-diep begraven liggen er geen familieleden in hetzelfde graf.
 • Op een algemeen graf mag de helft worden gebruikt voor het eventueel plaatsen van een gedenkteken.
 • Algemene graven kunnen niet verlengd worden.
 • De termijn is 10 jaar. Na afloop wordt het graf geruimd. 

Algemeen urnengraf

Een algemeen urnengraf is bedoeld voor maximaal twee urnen. Verder gelden dezelfde uitgangspunten als bij een algemeen graf.

Grafrechten verlengen, afstand doen van of overschrijven

Rechthebbende

De rechthebbende is de persoon die het uitsluitend recht heeft op het graf. Dat kan in principe iedereen zijn, echtgenoot, echtgenote, broer, zus of andere familieleden. Maar het hoeft niet per se een familielid te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook de notaris zijn. De rechthebbende is wettelijk verplicht zorg te dragen voor een juiste registratie van zijn gegevens bij de gemeente. De gemeente onderhoudt alleen met de rechthebbende contact over zaken met betrekking tot het graf. Ook de kosten worden alleen bij de rechthebbende in rekening gebracht.

Verlengen

Bij een particulier graf bestaat de mogelijkheid om het grafrecht te verlengen. Verlengen kan vanaf één jaar voordat de termijn afloopt. De gemeente stuurt de rechthebbende ruim voordat de termijn verloopt een brief over het verlengen van de grafrechten. Bel of mail voor meer informatie met de begraafplaatsadministratie van de gemeente.

Afstand doen van grafrechten

Er bestaat ook de mogelijkheid om afstand te doen van een grafrecht. U dient dan een verklaring van afstand in te dienen bij de gemeente. De verklaring vraagt u aan via e-mail.

 • Stuur altijd een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Betaalde grafrechten worden niet geretourneerd.
 • De verklaring wordt altijd alleen naar de huidige rechthebbende verzonden.

Grafrechten overschrijven

Rechthebbende van een graf moet er voor zorgen dat zijn of haar adres bij de administratie van de begraafplaats bekend is. Als diegene overlijdt, kunnen de rechten overgeschreven worden op naam van echtgenoot, levenspartner, familie of derde.

Om grafrechten over te schrijven, gebruikt u het online formulier wijzigen grafrechten, via de rode knop. Of u vraagt het formulier Overschrijving grafrechten aan via e-mail. Mail naar begraafplaatsen@westbetuwe.nl Dit moet binnen één jaar na overlijden van de huidige grafeigenaar. 

Voor het overschrijven van grafrechten worden op grond van de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente West Betuwe graf- en begraafrechten bij u in rekening gebracht.

Verordening en nadere regels

Op de website overheid.nl vindt u: 

Kosten begraven

De tarieven Lijkbezorgingsrechten 2024externe-link-icoon vindt u op de website van officiële bekendmakingen.

Let op: het te betalen bedrag bestaat uit grafrecht, algemeen onderhoud begraafplaatsen en begraafkosten.