Vragen over verkeer, parkeren en verkeersborden

De gemeente ontvangt dagelijks vragen over verkeer. Over parkeren, het plaatsen van verkeerborden of hard rijdende auto's. Op deze pagina beantwoorden we de meest gestelde vragen.

Kan ik een parkeerplaats op kenteken aanvragen?

Nee, dat kan over het algemeen niet. Er is op deze regel één uitzondering. Heeft u als bestuurder een gehandicaptenparkeerkaart en heeft u geen parkeerplaats op uw eigen terrein?  Dan mag u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Meer informatie en de kosten hiervan vindt u via deze link

Mag je een grote bestelbus op een parkeerplaats parkeren?

De algemene regel is dat u een voertuig alleen mag parkeren als het in een vak of parkeerstrook past. Parkeervakken zijn meestal geschikt voor voertuigen die 5 meter lang zijn. Het hangt dus af van de lengte van de bus. Voertuigen langer dan 6 meter mogen ‘s avonds en in het weekend niet binnen de bebouwde parkeren. Wel mag dit op eigen terrein. Dit staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Waarom is het niet mogelijk om voor de deur te parkeren? 

In de woonwijken van onze gemeente kunt u vrij parkeren op de openbare parkeerplaatsen. Er is niet altijd een vrije parkeerplaats dichtbij uw woning of het adres die u bezoekt, zeker in dicht bebouwde gebieden. Bij herinrichting van de straat kijken we naar een optimale inrichting van de beschikbare ruimte. Zo is er ook ruimte nodig voor bijvoorbeeld de opvang van water en groen. 

Soms is het mogelijk om een parkeerplaats op eigen terrein aan te vragen. Hiervoor is een omgevingsvergunning voor een in- of uitrit nodig. Meer informatie hierover staat op de pagina in- en uitrittenexterne-link-icoon.

Ik wil graag een parkeerplaats op eigen terrein. Moet ik dat aanvragen? 

Voor een parkeerplaats op eigen terrein heeft u een uitritvergunning nodig. Een uitritvergunning vraagt u aan op de pagina in- en uitrittenexterne-link-icoon.

Ik wil een verbod op vrachtwagens in mijn straat. Waar kan ik deze aanvragen?

Het is niet mogelijk om een verbod op vrachtwagens in te stellen. In iedere straat moet vrachtverkeer kunnen komen. Bijvoorbeeld om het huisvuil op te halen, te verhuizen of om bestelde spullen te bezorgen. Een verbod beperkt de bereikbaarheid van uw woning en de woning van uw buren. Een onderbord met 'uitgezonderd bestemmingsverkeer' is helaas niet te handhaven. 

Kan er een bord “uitgezonderd bestemmingsverkeer” geplaatst worden?

Een onderbord uitgezonderd bestemmingsverkeer is niet handhaafbaar. Rechters hebben daar uitspraken over gedaan. De politie beboet hier dan ook niet op. Handhaving van dit verbod is geen bevoegdheid van de gemeente, maar van de politie. Daarnaast heeft de gemeente het doel om te komen tot een helder stelsel van verkeersborden. De juiste borden op de juiste plek. Zonder overbodige verwijzingen. De gemeente streeft ernaar om zo min mogelijk borden te plaatsen. Zolang hierdoor geen wettelijk en onjuiste verkeerssituaties ontstaat.

Mensen rijden te hard door mijn straat. Wat kan ik hier aan doen?

Bij iedere verkeersmelding kijken we naar het gedrag van verkeersgebruikers. We gebruiken de zogenaamde V85-regel. Bij deze regel gaan ervanuit dat 85 procent van het verkeer zich aan de snelheid houdt. De overige 15 procent doet dit niet. Het betekent dat 8 van de 10 automobilisten zich aan de maximale snelheid houden. Het laat zien dat de meerderheid het als redelijk en veilig beschouwt. Wanneer dit het geval is, onderneemt de gemeente geen vervolgacties. Wel kunt u melding maken bij de gemeente. Dit doet u via de Avri-app op deze pagina. De gemeente kijkt de situatie dan na.

Ik ondervind trillingen door verkeer in mijn huis. Wat kan de gemeente doen?

De oorzaak van trillingen in een huis zijn afhankelijk van verschillende factoren. Dat kan heel divers zijn. Ook is er vaak een combinatie van oorzaak en gevolg. Als de trillingen hinderlijk zijn en mogelijk zelfs blijvende schade aan uw woning veroorzaken raden wij u het volgende aan. Ga in gesprek met een bouwkundige of architect. Zij kijken naar de mogelijke oorzaken en gevolgen en mogelijkheden om het aan te pakken.