Vluchtelingen opvangen

Wat fijn dat u wilt helpen met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

Vluchtelingen thuis opnemen

Wilt u onderdak bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne? Heeft u thuis ruimte om maximaal drie maanden een vluchteling te laten logeren? Meld u dan aan op Gastgezin - Takecarebnbexterne-link-icoon. Takecarebnb is op dit moment zeer druk. Het kan dus enige tijd duren voordat u daadwerkelijk gematcht wordt. Zie ook de Handreiking Particuliere Opvang van Oekraïnersexterne-link-icoon van de Rijksoverheid.

Laat ons weten als u vluchtelingen gaat opvangen

We houden als gemeente graag in beeld waar de vluchtelingen opgevangen zijn. Bent u van plan om vluchtelingen op te nemen? Meld dit bij ons! 

Melden wie bij u verblijft 

De gemeente vraagt u om te melden welke vluchtelingen bij u verblijven. Zo houden we overzicht én kunnen we vluchtelingen helpen. Denk daarbij aan het bieden van onderwijs, sociale bijstand en zorg.

Als het niet goed loopt 

Kunnen de vluchtelingen niet langer terecht bij het gastgezin of de locatie waar zij opgevangen zijn? Neem contact op met de gemeente via oekraine@westbetuwe.nl. Als de koppeling via een organisatie is verlopen (bijvoorbeeld TakecareBNB), neem dan ook met hen contact op. 

Opvang bij eerste aankomst  

Vluchtelingen die hier aankomen en per direct opvang nodig hebben, kunnen zich melden bij de crisisopvang. Dit is georganiseerd vanuit de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Hier blijven zij maximaal 7 nachten. Ze krijgen vanaf daar zo snel mogelijk een plek voor langdurig verblijf toegewezen.

Woonruimtes

Een grote ruimte beschikbaar stellen voor opvang 

Als gemeente zijn we op zoek naar meer plekken om vluchtelingen te huisvesten. We horen het heel graag als u overweegt een ruimte beschikbaar te stellen. We horen het graag als u overweegt een ruimte beschikbaar te stellen via onderstaand formulier.

Aanmelden aanbod opvang vluchtelingen Oekraïneexterne-link-icoon

Als u een pand ter beschikking wilt stellen als gemeentelijke opvanglocatie, houd er dan rekening mee dat er soms aanpassingen nodig zijn. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de voorwaarden op gebied van leefbaarheid en veiligheid. De gemeente bepaalt om dezelfde reden ook de maximum capaciteit en bepaalt welke vluchtelingen er geplaatst worden. Als eigenaar kunt u aangeven hoe lang een pand beschikbaar is en welke aanpassingen u zelf kunt organiseren. Vanuit de gemeente wordt een locatiemanager aangesteld. Bij sommige locaties is er daarnaast een actief sociaal netwerk, bijvoorbeeld vanuit de kerk. Als gemeente willen we dit van harte aanmoedigen en ondersteunen. 

Tijdelijke woonunits

Heeft u zelf grond waarvan u overweegt om er woonunits te plaatsen? Als particulier of bijvoorbeeld vanwege seizoensarbeid? We overleggen graag met u. Er gelden namelijk enkele aanvullende voorwaarden. Hieronder zetten we deze op een rij.

Aantal personen per kamer

U mag maximaal één familie per kamer opvangen. Dit tot het maximum van het aantal bedden dat volgens de verleende vergunning in de kamer aanwezig is. Een voorbeeld: in een kamer met vier bedden verblijven maximaal vier personen van één familie.

Plaatsen woonunits

U mag woonunits plaatsen op uw terrein als dit wenselijk en nodig is. De woonunits moeten voldoen aan:

  • Minimaal 10m2 gebruiksoppervlak (GBO) per persoon.
  • Maximaal twee personen per vertrek. Dit met een oppervlak van minimaal 5m2 per persoon.
  • Ouder(s) met kinderen huisvest u in een zelfstandige woonruimte of een apart woongedeelte.
  • De woonunit heeft sanitair. Minimaal één douche en wc per acht bewoners.
  • De woonunit heeft kookgelegenheid.
  • De woonunit heeft een algemene verblijfsruimte voor de bewoners.

Let op: een caravan is geen geschikt onderkomen voor vluchtelingen. 

Ook de locatie van plaatsing is van belang. Een woonunit mag niet in de spuitzone staan van een nabij gelegen boomgaard, in verband met het inademen van gifstoffen. 

Controle brandveiligheid

De veiligheid van de opvanglocatie moet te alle tijde veilig zijn. Daarom controleert een medewerker van de gemeente op de (brand)veiligheid. Dit is nadat wij van u een melding hebben ontvangen.

Een goed en veilig onderkomen voor de vluchtelingen uit Oekraïne is belangrijk. Door te werken met bestaande vergunningen en (aanvullende) regels zorgen we voor een (brand)veilige en leefbare opvang. Dit is zowel voor de vluchtelingen als de omgeving belangrijk om te waarborgen.

Vluchtelingen inschrijven bij gemeente

Het is belangrijk dat alle vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente. Helpt u de vluchtelingen die u opvangt daarbij? Meer informatie hierover vindt u op onze website: Inschrijven vluchtelingen Oekraïne.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de gemeente via 0345 – 72 88 00 of oekraine@westbetuwe.nl. Meer informatie over het aanbieden van huisvesting vindt u ook bij VluchtelingenWerk Nederlandexterne-link-icoon.