Inschrijven vluchtelingen Oekraïne

Helpt u een vluchteling uit Oekraïne? En verblijft diegene in de gemeente West Betuwe? Zorg dat de vluchteling zich inschrijft in de ‘basisregistratie personen’ (BRP) bij de gemeente. U maakt voor de vluchteling een afspraak op het gemeentehuis. 

Afspraak maken

U maakt een afspraak voor de vluchteling via het formulier op de pagina Afspraak maken.

  • U maakt per in te schrijven persoon één afspraak.
  • Selecteer bij product ‘(Her)vestiging Oekraïne’. Oekraïense vluchtelingen kunnen op dinsdagochtend en donderdagochtend een afspraak maken.
  • De afspraak is in persoon in het gemeentehuis. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen.

U heeft de afspraak op Van Dam van Isseltweg 4 in Geldermalsen.

Altijd om 8.30 uur aanwezig zijn

Heeft u een afspraak gemaakt? Dan verwachten wij altijd u om 8.30 uur in het gemeentehuis. Dit geldt ook als u een afspraak voor een later tijdstip maakt. De gemeente neemt met iedereen die een afspraak maakt hierover contact op. Het proces van inschrijving duurt tot eind van de ochtend. Houd rekening met uitloop. Tijdens de inschrijving legt de vluchteling een verklaring onder ede/belofte af. Hiervoor regelt de gemeente een officieel beëdigde tolk (via Global TALK). Mocht er geen tolk beschikbaar zijn, dan informeren wij u vooraf. En we maken een nieuwe afspraak als dat nodig is.  

Helpt u een groep vluchtelingen? Maak geen afspraak en neem contact op.

Helpt u een (grote) groep vluchtelingen? De gemeente West Betuwe maakt dan graag afspraken met de initiatiefnemers over het inschrijven in de BRP. Neem contact met ons op via  telefoonnummer 0345 – 72 88 00. U hoeft geen aparte afspraken per persoon te maken. Ook de vluchtelingen opgevangen in de gemeentelijke opvanglocaties, hoeven geen aparte afspraak per persoon te maken. 


Informatie voor de vluchteling


Wat neemt u tenminste mee?

  • Uw paspoort en of ID-kaart

Wat neemt u mee als dat mogelijk is?

  • Uw rijbewijs
  • Uw geboorteakte
  • Uw huwelijksakte
  • Andere officiële documenten die uw levensloop bevestigen

Formulier

U helpt ons enorm als u vooraf al één van de twee formulieren (verschillende talen) invult. Neem dit formulier mee als u zich inschrijft. 

Inschrijving

Nadat de medewerkers van de gemeente de identiteit hebben vastgesteld, schrijven we de vluchteling uit Oekraïne in. Het proces van inschrijving duurt ongeveer een week. Dit betekent dat de vluchteling staat ingeschreven als ingezetene van Nederland woonachtig in de gemeente West Betuwe.