Verkoopprocedure

De gemeente verkoopt het perceel via een openbare verkoopprocedure. De verkoopprocedure bestaat uit twee fases:

  • Selectiefase (september - november)
  • Gunningsfase (november - februari).

De verkoop en levering van het perceel vindt plaats uiterlijk negen maanden na ondertekening van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst wordt uiterlijk vier weken na definitieve gunning met de winnende partij ondertekend.

De selectiefase

In de selectiefase kunnen partijen zich inschrijven en hun interesse voor deelname aan de gunningsfase van de meervoudig onderhandse gunningsfase kenbaar maken.

Als inschrijvende partij moet u twee projectreferenties insturen die aantonen dat u relevante  ervaring heeft in de afgelopen twee jaar met vergelijkbare woningbouwontwikkelingen. Uit de projectreferenties blijkt de ervaring met de bouw van grondgebonden goedkope koop tussenwoningen tot € 355.000,- v.o.n. en ervaring met het thema duurzaam bouwen voor de onderdelen klimaatadaptief, natuurinclusief en energieprestatie.  

Melden zich  bij de selectie meer dan vijf partijen aan die na beoordeling van de projectreferenties geschikt zijn? Dan bepaalt de notaris door middel van een loting welke partijen mogen deelnemen aan de gunningsfase van deze meervoudig onderhandse selectie voor de verkoop van dit perceel.

ArkelStad Notarissen uit Gorinchem voert deze eventuele loting uit.  

Uiterlijk 16 november 2023  om 17.00 uur maakt de gemeente de uitkomst bekend aan de deelnemende partijen van deze selectie.

De gunningsfase

Maximaal vijf partijen dingen in de gunningsfase mee in de aankoop van de grond. Gunning geschiedt aan de inschrijver met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BKPV), dat is de inschrijving die in totaal de meeste punten scoort op de onderdelen “kwaliteit - 50%” en “prijs - 50%”.

Bij kwaliteit wordt het aspect duurzaam bouwen op de onderdelen klimaatadaptief, natuurinclusief en energie beoordeeld. Bij prijs gaat het er om een onvoorwaardelijke bieding op het perceel uit te brengen.

De verkoop van het perceel door de gemeente  is geen aanbestedingsprocedure in de zin van Europese wet- en regelgeving en/of de Aanbestedingswet 2012. De algemene beginselen van het aanbestedingsrecht gelden niet.