Verkoop perceel grond in Spijk

Selectiefase verkoop van grond in Spijk voor het ontwikkelen van maximaal zes grondgebonden woningen. De gemeente geeft hier drie zelfbouwkavels uit voor de realisatie van vrijstaande woningen en de gemeente geeft een perceel uit voor de bouw van maximaal zes grondgebonden woningen.

De gemeente heeft het voornemen om tot verkoop van het perceel voor de bouw van vier aaneengesloten grondgebonden woningen met achterpad en twee vrijstaande woningen over te gaan en wenst via deze selectie maximaal vijf marktpartijen te selecteren voor de meervoudig onderhandse verkoopprocedure van het perceel.

Heeft u als ontwikkelaar interesse?

Dan kunt u uw interesse voor deelname aan de selectie bij de gemeente kenbaar maken van 29 september 2023 tot en met 3 november 2023 (tot 17.00). U dient hiervoor het inschrijfformulier en de gevraagde bijlagen digitaal in. 

Inschrijfformulier verkoop grond Spijk

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Vragen en antwoorden verkoop grond in Spijk

Hier vindt u de antwoorden op de vragen die tussen 29 september en 13 oktober gesteld zijn via het formulier op onze website.

Locatie

Het te verkopen perceel is kadastraal bekend als gemeente Vuren, sectie O, nummer 722 gedeeltelijk in Spijk. De grond heeft een oppervlakte van circa 1330 m2 en ligt achter dorpshuis De Lindehof.

Op het perceel zit een onherroepelijke bestemming “wonen”. De mogelijkheden voor de ontwikkeling van de zes woningen liggen daarmee grotendeels vast. De ontwikkeling bestaat uit de bouw van vier grondgebonden aaneengesloten woningen met achterpad en twee vrijstaande woningen. De twee tussenwoningen hebben een koopsom van maximaal € 355.000,- v.o.n. 

Het te verkopen perceel ligt in de directe nabijheid van een Natura 2000 gebied. De gemeente heeft diverse onderzoeken laten doen. Uit deze onderzoeken blijkt dat, op basis van de huidige wet- en regelgeving, er geen belemmeringen zijn te verwachten voor de gebruikersfase. De ontwikkeling vraagt in de bouwfase aandacht en toepassing van maatregelen. 

Inschrijven hoe werkt het?

Heeft u als ontwikkelaar interesse? Dan kunt u van 29 september tot en met 3 november 2023 (tot 17.00 uur) het inschrijfformulier en de gevraagde bijlagen indienen via de knop inschrijven op deze pagina. 

Welke bijlagen vragen wij van u? 

  1. Twee projectreferenties waaruit aantoonbare relevante ervaring in de afgelopen twee jaar met vergelijkbare woningbouwontwikkelingen blijkt. Uit de projectreferenties blijkt de ervaring in de bouw van grondgebonden goedkope koopwoningen tot € 355.000,- v.o.n. en ervaring met het thema duurzaam bouwen voor de onderdelen klimaatadaptief, natuurinclusief en energieprestatie. Een projectreferentie bestaat uit max 2 A4 pagina’s of 1 A3 pagina met beeld en tekstmateriaal van vergelijkbare woningbouwontwikkelingen. 
  2. Een uittreksel uit het handelsregister, die de actuele situatie en bevoegdheden ten aanzien van de desbetreffende rechtspersoon en haar bevoegde bestuurder(s) weergeeft;