Uw gegevens

Om u goed te kunnen helpen, vragen we gegevens van u. We hebben deze gegevens nodig om te bepalen welke hulpverlening u nodig heeft en om deze hulp uit te kunnen voeren. Bij het verwerken van uw gegevens houden we ons uiteraard aan de wet.

Opslaan gegevens

Bij het eerste contact met het Team sociaal vraagt onze medewerker direct enkele persoonlijke gegevens. Dat doen we om een goed beeld te krijgen van uw (hulp)vraag. We slaan deze gegevens niet op als:

 • We uw vraag direct kunnen beantwoorden.
 • We u doorverwijzen naar een andere instantie.

Digitaal dossier

Als wij uw vraag wel in behandeling nemen, maken wij een digitaal dossier aan. In dit digitale dossier staan uw gegevens vanaf het moment dat u zich meldt met uw (hulp)vraag tot het moment dat u geen ondersteuning meer nodig heeft. In het digitale dossier staan:

 • persoonlijke gegevens (bijv. adresgegevens,
  contactgegevens, gegevens over gezinssituatie).
 • gegevens over de zorg die u eerder heeft ontvangen.
 • gegevens over de hulpverlening die u krijgt (bijv.
  informatie uit het intakegesprek, informatie van hulpverleners die ondersteuning bieden, informatie over de uitvoering en de voortgang van de hulpverlening).

Hoe komen uw gegevens bij ons?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan ons. We kunnen ook informatie uit systemen halen. Bijvoorbeeld uit de Basisregistratie Personen (BRP). In de wet staat dat we dit mogen doen. Ook anderen (bijvoorbeeld uw huisarts) kunnen informatie over u doorgeven. Maar ook hiervoor geldt: u moet daarvoor altijd eerst toestemming geven.

Uw rechten

Wat zijn uw rechten over de gegevens die u aan ons
verstrekt?

 • U mag de gegevens inzien (recht op inzage). U kunt het Team sociaal vragen of er gegevens van u zijn vastgelegd en om welke gegevens dit gaat.
 • U kunt de gegevens aanpassen (recht op rectificatie en aanvulling). Heeft het Team sociaal onjuiste of onvolledige gegevens van u? Dan kunt u vragen om dit te veranderen. Dat kan niet altijd. Het Team sociaal legt u dan uit waarom dit niet kan.
 • U kunt de gegevens laten verwijderen (recht op
  vergetelheid). Vindt u het niet nodig dat het Team sociaal bepaalde
  gegevens van u heeft? Dan kunt u vragen om deze gegevens te verwijderen. Dat kan niet altijd. Het Team sociaal legt u dan uit waarom dit niet kan.
 • U kunt minder gegevens laten verwerken (recht op
  beperking verwerking). U kunt in bepaalde situaties het gebruik van gegevens laten beperken. U kunt bijvoorbeeld vragen om gegevens niet te gebruiken als u van mening bent dat deze gegevens niet kloppen. Dit kan alleen als het Team sociaal de gegevens nog niet heeft gecontroleerd.
 • U kunt gegevens overdragen (recht op
  dataportabiliteit). U kunt om bepaalde redenen, bijvoorbeeld een
  verhuizing, het Team sociaal vragen om de gegevens over te dragen aan een andere instelling.
 • U kunt bezwaar maken (recht om bezwaar). In geval van bijzondere persoonlijke redenen kunt u ons vragen om de gegevens niet meer te gebruiken.

Schriftelijke verzoeken

Wilt u een verzoek doen? Dan vragen wij u om uw verzoek schriftelijk in te dienen. Dit kan ook per e-mail. Als we uw verzoek ontvangen, behandelen we uw verzoek binnen vier weken. Als dit niet lukt, laten we dit op tijd aan u weten.