Klacht indienen

Lees hier meer over wanneer u een klacht kan indienen, hoe u een klacht kunt indienen en hoe de procedure is.

Belangrijk om te weten

Een klacht indienen kan door een e-mail of een ondertekende brief te sturen.

gemeente@westbetuwe.nl

Gemeente West Betuwe
College van burgemeester en wethouders
Postbus 112, 4191 CC Geldermalsen

Wat u moet weten

De gemeentelijke klachtenregeling is uitsluitend van toepassing wanneer het gaat om gedragingen of nalatigheid van medewerkers van de gemeente West Betuwe en/of bestuurders. Bijvoorbeeld:

 • het verstrekken van onvoldoende informatie
 • het lang moeten wachten op een antwoord op een vraag of een brief
 • het niet nakomen van toezeggingen
 • een niet klantvriendelijke benadering

De klacht moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De klacht is in het Nederlands.
 • De klacht is niet discriminerend.
 • U mag de klacht niet anoniem indienen.

Het is niet de bedoeling dat u op deze regeling een beroep doet voor:

 • het indienen van klachten over bijvoorbeeld het slechte onderhoud van een weg, dit in de verwachting dat op korte termijn de weg zal zijn opgeknapt. Hiervoor kunt u terecht bij het Meldpunt Openbare ruimteexterne-link-icoon.
 • bijvoorbeeld geweigerde vergunningen e.d. Daarvoor dienen andere proceduresexterne-link-icoon te worden gevolgd.
 • wanneer er een andere speciale klachtenregeling bestaat zoals bijvoorbeeld de Klachtenregeling Onderwijs.

De behandeling van klachten:

 • De gemeente beoordeelt uw klacht vertrouwelijk.
 • De klachtbehandelaar van de betreffende afdeling behandelt uw klacht.
 • De klachtbehandelaar kan u uitnodigen voor een gesprek.
 • Binnen 6 weken krijgt u een brief met de beslissing over uw klacht. De beslissing op uw klacht kan uitgesteld worden met maximaal vier weken. Een langere uitstel is mogelijk als u daarmee instemt.

De clientondersteunerexterne-link-icoon kan ondersteunen bij het indienen van klachten.

Procedure

Fase 1

De klachtbehandelaar probeert in deze fase in overleg met betrokkenen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen. Wie houden zich er binnen de gemeente mee bezig?

Wanneer de verschillende partijen in de eerste fase niet lukt tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen volgt fase 2.

Fase 2

De klachtbehandelaar gaat de partijen horen en brengt vervolgens advies uit aan het . Waar gaat het advies heen?

 • klacht over ambtenaar: advies wordt uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders
 • klacht over wethouder: advies wordt uitgebracht aan de burgemeester
 • klacht over burgemeester en gemeentesecretaris: advies wordt uitgebracht aan de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken

Het College van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken neemt hierop een beslissing. Als de indiener van de klacht het niet eens is met de in de tweede fase genomen beslissing, bestaat de mogelijkheid over te gaan tot fase 3.

Fase 3

De klager kan binnen een termijn van één jaar na de verzenddatum van de beslissing een schriftelijk verzoek indienen bij de Nationale Ombudsman voor een vervolgbehandeling van de klacht. Dat is mogelijk via de website van de Nationale Ombudsmanexterne-link-icoon of via 0800 - 33 55 555. De Nationale Ombudsman neemt binnen tien weken na de ontvangst van zo'n verzoek een beslissing op de klacht. Dit is een definitief eindoordeel waartegen geen verdere vervolgstappen mogelijk zijn.