Logo gemeente West Betuwe

Uw aanslag gemeentelijke belastingen 2024

26 februari 2024
Dienstverlening

Eind februari heeft de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) de belastingaanslag voor gemeentelijke belastingen 2024 namens de gemeente West Betuwe verstuurd. Deze ontvangt u per post op de deurmat of digitaal op MijnOverheid.

Heeft u vragen over uw aanslag? Kom dan langs bij het inloopmoment op 14 maart aanstaande.

Inloopmoment op 14 maart

Op 14 maart van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.30 uur organiseren we een inloopmoment in het gemeentehuis. Hier kunt u met uw vragen terecht kunt. BSR zal hier aanwezig zijn met een aantal medewerkers om uw vragen te beantwoorden. Als u naar het inloopmoment komt, neemt u dan uw belastingaanslag 2024 mee. 

Direct telefonisch contact

Wilt u eerder contact opnemen over vragen die u heeft? Dit kan natuurlijk ook direct telefonisch via 0344 - 70 47 04. BSR is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

Direct online regelen

U kunt veel zaken direct online regelen via MijnBSR op www.bsr.nlexterne-link-icoon:

  • Belastingaanslagen bekijken
  • Wijzigingen doorgeven
  • Taxatieverslagen bekijken
  • Automatisch incasso aanvragen
  • Betalingsregeling afsluiten
  • Kwijtschelding aanvragen
  • Bezwaar maken

Kijk ook eens op eens op de website van BSR: www.bsr.nlexterne-link-icoon.

Waarom is de belasting weer gestegen?

Een gemiddeld huishouden in West Betuwe heeft qua gemeentelijke belastingen te maken met Onroerendezaakbelasting (Ozb), rioolrechten en afvalstoffenheffing. Voor vrijwel iedereen zijn de lasten in 2024 hoger dan in 2023. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2024 € 54 meer woonlasten dan in 2023. 

WOZ

De stijging wordt veroorzaakt door de gestegen WOZ, de waardering onroerende zaken. Deze is in de afgelopen jaren flink gestegen in het kielzog van de huizenprijzen. Hoe hoger die zijn, hoe meer vastgoed (op papier) waard is. En hoe hoger de WOZ en dus de Ozb. Voor woningen in West Betuwe is een gemiddelde stijging van de WOZ-waarden vastgesteld van 5% en voor niet-woningen (bijv. bedrijfspanden, garageboxen en onbebouwde grond) van 2%. 

Afvalstoffenheffing

Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. De stijging van de afvalstoffenheffing is te verklaren doordat de inzamelings- en verwerkingskosten zijn toegenomen en de opbrengsten door afvalstromen zijn afgenomen. Daarnaast willen we investeren in het recyclen en scheiden van afval en daar betaalt u als burger ook aan mee.

Rioolheffing

Onder de naam rioolheffing wordt belasting geheven voor de kosten voor de inzameling, het transport en zuivering van huishoudelijk afval- en hemelwater. Daarnaast de kosten voor het op peil houden van de grondwaterstand.

Lees alles over de financiën van de gemeente en wat er met het geld gedaan wordt in de online begrotingexterne-link-icoon.