Opbrengst van de eerste Dialoogsessie asielopvang in West Betuwe

Uitkomsten enquête spreidingswet bekend

16 mei 2024
Dorpen en stadjes

Met de Spreidingswet worden opvangplekken voor vluchtelingen die asiel aanvragen eerlijker over alle gemeenten verspreid. Voor de gemeente West Betuwe betekent dit het zorgen voor 331 opvangplekken. Het organiseren van deze opvang is een belangrijke vraag. Daarom vroeg de gemeente haar inwoners om mee te denken via onder andere een vragenlijst. De eerste hoofdpunten van de resultaten zijn nu bekend en worden de komende weken verder uitgediept tijdens dialoogsessies met inwoners.

Dat het onderwerp leeft, is duidelijk. Maar liefst 1.135 inwoners vulden de lijst in. Het aantal ontvangen vragenlijsten is verhoudingsgewijs groter dan bijvoorbeeld de aantallen die gebruikt worden bij nationale peilingen. De uitkomsten zijn representatief naar leeftijd.

Gemengd beeld over opvang in de gemeente  

Over de opvang van asielzoekers door de gemeente West Betuwe zijn de meningen verdeeld. Zo vindt 33% van de respondenten dit (heel) goed, is 21% neutraal en vindt 46% van de respondenten het (heel)slecht. 

Zorgen 

Ruim driekwart van de respondenten heeft zorgen als het gaat om asielopvang. Er zijn zorgen over mogelijke overlast van vluchtelingen. Ook maakt ruim de helft van de respondenten zich zorgen over de integratie.

Kansen

Tegelijkertijd worden er ook kansen gezien, door ongeveer de helft van de respondenten. Zo zijn er inwoners die iets willen betekenen voor mensen in nood.  Dat vluchtelingen kunnen bijdragen aan personeelstekorten in de regio worden ook als kans gezien. 

Maximaal 50 vluchtelingen per locatie 

De meerderheid (72%) van de respondenten vindt een asielopvang voor niet meer dan 50 vluchtelingen een goede grootte. Een opvang voor 50 tot 150 vluchtelingen vindt 13% een goed idee. Daarnaast heeft 13% van de respondenten een voorkeur voor een asielopvang voor 250 tot 350 mensen. De minste voorkeur gaat uit naar een opvang voor 150 tot 250 asielzoekers (2%). 

Inburgeren en leefbaarheid voor iedereen 

De Nederlandse taal en cultuur leren, en werken of een opleiding volgen om sneller aan het werk te komen wordt erg belangrijk gevonden. En dat de gemeente zorgt dat er genoeg te doen is voor kinderen en jonge vluchtelingen. Naast dat er aandacht moet zijn voor veiligheid en leefbaarheid voor iedereen, wordt gevraagd om een vast aanspreekpunt te regelen voor elke opvanglocatie.

Betrokkenheid bij het vervolg 

Als er een opvanglocatie in de buurt zou komen, dan willen bewoners vooral betrokken worden via een papieren brief (44%), (online) bijeenkomsten (39%) of een digitale nieuwsbrief (38%). De ruime meerderheid (88%) geeft daarnaast aan dat buurtbewoners moeten kunnen meedenken over wat er geregeld moet worden op en rond een opvanglocatie.

Verder in gesprek

Dit zijn de eerst hoofdpunten uit de enquête. Hierover praten de deelnemers in de komende weken verder. Ruim 250 inwoners meldden zich aan voor deze gespreksavonden, iedereen kon meedoen. Na afloop stelt onderzoeksbureau Moventem een rapport op over de resultaten van zowel de enquête als de dialoogsessies, dat in juni verschijnt. Dit rapport is in juni te lezen via www.westbetuwe.nl/spreidingswet

Wanneer een besluit?

Op basis van door de gemeenteraad meegegeven uitgangspunten, de resultaten van de enquête en dialoogsessies, locatieonderzoek, wet- en regelgeving en de eisen van het COA voor asielopvang, gaat de gemeente bepalen welke locaties geschikt zijn voor asielopvang. De 331opvangplekken moeten uiterlijk 1 juli 2025 beschikbaar zijn.