Tijdelijke verkeersmaatregelen

Regel een paar weken voor het afsluiten van een weg of plaatsen van obstakels toestemming. Dat nodig bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden, bouwactiviteiten of evenementen.

Tijdelijke verkeersmaatregelen nodig

Als een aannemer aan de weg werkt, dan zijn er vaak tijdelijke verkeersmaatregelen. Bijvoorbeeld een afsluiting van een weg, eenrichtingsverkeer of een omleiding. Dat kan ook bij evenementen of  bouwwerkzaamheden. Bij bouwwerkzaamheden staat er bijvoorbeeld tijdelijk een grote kraan midden op de weg. Of er staat een puincontainer of schaftkeet langs de weg. 

De wegwerkzaamheden, bouwactiviteiten en evenementen zorgen soms voor verkeershinder. De tijdelijke maatregelen zijn nodig voor de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer.

Voor tijdelijke verkeersmaatregelen en het plaatsen van obstakels op of aan de openbare weg vraagt u toestemming. 

Regel voor aanvang toestemming

Regel minimaal 4 weken voor aanvang toestemming bij wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. In andere gevallen minimaal 2 weken vooraf.  

Melvin, melden verstoringen in infrastructuur

De gemeente maakt gebruik van het landelijk systeem Melvin. Daarin melden wij alle (weg)werkzaamheden en evenementen. Vanuit dit systeem wordt de informatie verwerkt in navigatiesystemen. 

Naar Melvin - MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland (ndw.nu)externe-link-icoon

Afsluiten weg of plaatsen obstakels. Naar formulier

Toestemming vraagt u aan met het formulier Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelen (weg)werkzaamheden. Voordat u een aanvraag doet, check eerst de informatie bij Melvin.

Formulier Aanvraag tijdelijke verkeersmaatregelenexterne-link-icoon

Toestemming nodig bij Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Voorbeelden van APV overige meldingen zijn:

  • plaatsen van een bouw-, verhuis- of puincontainer
  • plaatsen schaftkeet of mobiel toilet
  • plaatsen van een steiger op straat of stoep
  • tijdelijk parkeren van een verhuiswagen midden op straat
  • plaatsen en gebruik van een kraan midden op straat

Naar meldingsformulier container, kraan of steiger externe-link-icoon

Meldingen bij evenementen

Bij het evenementenloket regelt u melden vergunningsvrije evenement of aanvragen evenementenvergunning.

Vergunningen voor evenementenexterne-link-icoon

Beleidsregels en richtlijnen

De gemeente stelde beleidsregels en richtlijnen vast voor tijdelijke verkeersmaatregelen. Zo zorgen we voor een duidelijke werkwijze voor iedereen. 

Vastgestelde beleidsregelsexterne-link-icoon

Vastgestelde richtlijnenexterne-link-icoon