Subsidie Kernenbudget Kernenbeleid

Heeft u een idee voor uw dorp of stadje? Staat het onderwerp op de kernagenda en heeft u het onderwerp afgestemd met de Kernagendagroep? Vraag dan subsidie aan.

Subsidieverordening

De Subsidieverordening Kernenbeleid West Betuwe is er om subsidie beschikbaar te stellen voor de leefbaarheid, sociale vitaliteit en/of de sociale cohesie van de kernen. Het aanvraagformulier subsidie kernenbeleid is voor onderwerpen die op een kernagenda staat.

De subsidieregels Kernenbeleidexterne-link-icoon bij de verordening Kernenbeleid West Betuweexterne-link-icoon zijn gepubliceerd op overheid.nl. 

Subsidie aanvragen

Budget

Per kern is maximaal 30.000 euro beschikbaar voor uitvoering van onderwerpen op de kernagenda.

  • Meer aanvragen binnen het budget zijn mogelijk.
  • De aanvraag richt zich op een kern.
  • Een onderwerp op de kernagenda komt in uitvoering als draagvlak is aangetoond.

Over het formulier

Het formulier vult u digitaal in. In het formulier geeft u onder andere aan voor welke kern u de subsidie aanvraagt en bij welk onderwerp van de kernagenda de aanvraag hoort. U stuurt een plan van aanpak mee en een financieel overzicht.

Hulp gebiedsmakelaar

Weet u niet bij wie u moet zijn voor contact met de kernagendagroep, neemt u dan contact op met de gebiedsmakelaar van uw kern: Gebiedsmakelaars | Gemeente West Betuweexterne-link-icoon.