Ondertekening alliantie Veilig Ouder Worden

Samenwerken tegen ouderenmishandeling

01 juni 2023
Dienstverlening

Op dinsdag 30 mei ondertekenden verschillende organisaties uit West Betuwe in Huis Op Hemert de lokale alliantie ‘Veilig Ouder Worden’. De ondertekening staat symbool voor de gezamenlijke aanpak om ouderen te beschermen tegen lichamelijk, psychisch of materieel leed. In eerste instantie richt de samenwerking zich op het voorkomen van financieel misbruik bij ouderen in West Betuwe. 

Signalering

De gemiddelde leeftijd van inwoners van West Betuwe stijgt. Het aantal ouderen neemt gestaag toe. Daardoor stijgt ook het aantal mishandelingen. Hiervan komen nauwelijks meldingen van binnen. Instanties merken dit vaak niet of heel laat op. En als het tijdig wordt opgemerkt, is er te weinig slagkracht om actie te ondernemen. Daarom is de alliantie gestart. Gezamenlijk werken ze aan signalering en een aanpak van mishandeling. De komende jaren richt de alliantie zich op het voorkomen van financieel misbruik van ouderen. Partijen die meedoen zijn onder andere de Rabobank, woningcorporaties, Welzijn West Betuwe, zorgorganisaties, Veilig Thuis en het notariaat. 

Vaak bekenden

Schokkend genoeg blijken daders vaak ‘bekenden’ van de getroffen ouderen. Het zijn bijvoorbeeld mantelzorgers die zichzelf bewust of onbewust te veel vrijheden geven. Of er zijn kinderen die het beheer over de bankrekening krijgen. Zij betalen vervolgens hun eigen boodschappen met geld van hun ouders, zonder dat dit is afgesproken. Dit kan zich uiten in een huurachterstand, een lege koelkast of een inwoner die er verlaten en eenzaam bij zit. Door aan te sluiten bij de alliantie raken organisaties alert op deze signalen en kunnen ze snel en adequaat reageren.

Meer informatie

Organisaties die zich graag aansluiten bij de Alliantie Veilig Ouder Worden kunnen contact opnemen met Susanne Papen, beleidsadviseur gemeente West Betuwe. Dit kan via susanne.papen@westbetuwe.nl

Quote wethouder Sociale Zaken Jan de Geus:
“Vergrijzing is een landelijke trend. Dus ook in West Betuwe wonen steeds meer ouderen. In Nederland krijgen jaarlijks 115.000 ouderen te maken met mishandeling, dat zijn gemiddeld 336 ouderen in West Betuwe. En net als kinderen, zijn ouderen ook vaak weerloos. Ik ben blij dat organisaties in West Betuwe de handen ineen slaan om mishandeling van ouderen aan pakken.”